Takaisin

Työsuojeluviranomaiset valvovat tehostetusti LVI -alaa

Etelä-Suomen työsuojeluviranomaiset valvovat vuoden 2016 aikana tehostetusti LVI-alan yrityksiä. Perinteisen LVI-urakoinnin ohella valvontaa suunnataan myös putkipinnoituksia tekeviin yrityksiin.

Tarkastuksilla valvotaan muun muassa yrityksen lakisääteistä tapaturmavakuuttamista ja työterveyshuollon järjestämistä.

Lisäksi tarkastuksilla kiinnitetään huomiota työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava riittävän järjestelmällisesti työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, tulee työnantajan arvioida niiden aiheuttamat riskit. Riskin suuruutta määriteltäessä on huomioitava riskin toteutumisesta aiheutuvat haitalliset seuraukset sekä niiden todennäköisyys.

Tarkastusten tavoitteena on omavalvonnan ja turvallisuussuunnittelun vakiinnuttaminen LVI-alalla. Riskien arvioinnista saa lisätietoja työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta:

www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vaarojen-arviointi.

 Yrityksen toiminnasta riippuen tarkastuksilla käsitellään myös esimerkiksi sähköturvallisuutta, koneiden- ja laitteiden turvallisuutta, sisäistä liikennettä, yksintyöskentelyä, yhteisen työmaan riskejä, pölyntorjuntaa, henkilönsuojaimia, putoamisvaaraa, turvallista pääsyä työskentelypaikoille sekä kemiallisia vaaratekijöitä. Kemialliset vaaratekijät korostuvat erityisesti putkien pinnoituksessa.