Takaisin

Rakennusalan työttömyyskassa tiedottaa: Pakkaspäivistä johtuvat lomautuspäivät

 

  • Pakkaspäivät maksetaan täytenä ansiopäivärahana, jos muut edellytykset täyttyvät.
  • Osittainenkin palkanmaksu tai muu vastike estää päivärahan saamisen pakkaspäiviltä. Palkan osalta on huomattava, että jo kahden tunnin ajalta maksettu odotusajan palkka vie oikeuden työttömyyspäivärahaan kyseiseltä päivältä. Olisi hyvä, että pakkaspäivien toteaminen voitaisiin sopia siten, että turhat työpaikalle tulemiset pakkaspäivinä voitaisiin välttää.

Jos taas työn suorittaminen rakennusalalla estyy vaikkapa sateen tai myrskyn vuoksi, henkilön oikeus työttömyysturvaan määräytyy työttömyyspäivärahan saamisen edellytysten mukaan ilman sääesteistä johtuvia poikkeuksia. Näissä tilanteissa henkilö saattaa tulla oikeutetuksi työttömyyspäivärahaan lomautusta koskevien säännösten perusteella edellyttäen, että kyseessä on työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu lomautus tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä.

 

Työvoimapoliittinen lausunto

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen:

Kaikkien tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti ensimmäisenä pakkaspäivänä paikalliseen TE-toimistoon. Ensisijaisesti ilmoittautumisen voi hoitaa sähköisesti TE-toimistojen verkkosivujen kautta (www.te-palvelut.fi). Ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla valtakunnalliseen Työlinjan palvelunumeroon. Tämän lisäksi ilmoittautuminen on mahdollista paikallisessa TE-toimistossa. Aina kannattaa kuitenkin soittaa ja sopia TE-toimiston kanssa menettelystä, koska ilmoittautumisessa on toimittava paikallisen TE-toimiston määräämällä tavalla. TE-toimisto antaa jokaiselle pakkaspäiväläiselle oman työvoimapoliittisen lausuntonsa, jossa ilmoitetaan pakkaspäivät työttömyyskassalle.

Päivärahan hakeminen kassalta pakkaspäiviltä

  • Pakkaspäivähakemus tehdään samalle ajanjaksolle, jolle on annettu työvoimapoliittinen lausunto, noudattaen kuitenkin kalenteriviikoittaista hakurytmiä.
  • On täytettävä kassan eAsioinnin kautta sähköinen hakemus tai postitse iso valkoinen päivärahahakemus normaalisti kaikilta osin. Pieni jatkohakemuskaavake ei käy. Hakemus tulee täyttää myös muilta päiviltä kuin pakkaspäiviltä sekä viikonloppujen osalta. Viikonlopputöistä on huomioitava, että työ-, omavastuu- ja työttömyysetupäivien lukumäärä kalenteriviikossa ei saa mennä yli viiden.
  • Palkkatodistus on toimitettava aina pakkaspäiviä edeltävältä ajalta, koska työttömyyskassan on seurattava, milloin uusi työssäoloehto, (26 viikkoa 28 kalenterikuukauden aikana, täyttyy). Lisäksi on toimitettava palkkalaskelma hakujakson ajalta olevilta työpäiviltä.

Omavastuuaika

  • Mikäli työssäoloehto on täyttynyt ennen pakkaspäiviä, tehdään palkanmääritys ja silloin päivien nollauksen lisäksi otetaan omavastuuaika, joka on viiden päivän mittainen. Omavastuuaika voidaan ottaa kuitenkin enintään kerran vuodessa.
  • Jos omavastuuaikaa kerätään pakkaspäivistä, viisi päivää on mahduttava kahdeksaan kalenteriviikkoon.

Päivärahahakemusten toimittaminen

Päivärahahakemukset toimitetaan joko kassan eAsioinnin kautta tai osoitteella: Rakennusalan työttömyyskassa, PL 135, 70101 KUOPIO tai toimitetaan entiseen tapaan lähimpään aluetoimistoon. Luottamusmies voi myös toimittaa yhteisesti kaikkien työmaan pakkaspäivärahakemukset.

Tietoa sääestepäivistä Rakennusalan työttömyyskassan sivuilla