Takaisin

Rakennusalan kriisi jatkuu – 20 000 työpaikkaa vähemmän ensi vuoden loppuun mennessä

Rakennusteollisuus RT:n suhdanne-ennusteen mukaan rakennusalan kriisin taittumista ei vielä näy.

Viime vuonna rakentaminen väheni 11 prosenttia, ja tälle vuodelle RT ennustaa 5 prosentin laskua. Laskua on sekä uudis- että korjausrakentamisessa, ja merkittävintä se on ollut asuntorakentamisessa.

Asuntoaloitusten kokonaismäärä puolittui viime vuonna, ja tänä vuonna se on jäämässä hieman viime vuotta pienemmäksi.

– Asuntorakentamisen osalta tämä vuosi on jo taputeltu. Tuotannon käynnistymisen edellytykset eivät ole parantuneet, eikä ensi vuodellekaan voi luvata kuin vaimeaa kasvua, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo RT:n tiedotteessa.

Työpaikat vähenevät edelleen

Vuonna 2023 rakentamisen työllisyys laski 2 500 työllisellä. Tänä ja ensi vuonna työllisyys on heikkenemässä vielä selvemmin, kun aiempien asuntoaloitusten työmaat ovat päättyneet tai päättymässä.

RT:n ennusteen mukaan vuoden 2025 loppuun mennessä rakentamisesta on poistumassa 20 000 työpaikkaa. RT toteaa, että työvoiman pysyvä poistuminen alalta voi osoittautua tulevaisuudessa kasvun esteeksi.

Hallituksen toimia tarvitaan

Asuntorakentamisen laman jatkuminen on Suomen Pankin mukaan talouskehityksen suurin uhka tänä vuonna. Rakennusteollisuus RT toteaa, että nopean käänteen aikaan saaminen vaatii toimia maan hallitukselta.

Myös Rakennusliitto on ollut mukana esittämässä hallitukselle keinoja tilanteen parantamiseksi: esimerkiksi valtion tukeman asuntorakentamisen lisäämistä, korjausrakentamisen vauhdittamista määräaikaisella 10 % avustuksella ja infrainvestointien etupainotteista käynnistämistä.