Takaisin

EU:n tuomioistuin vahvisti rakennusalan käytännön

Toisesta EU -maasta tulevan yrityksen on noudatettava Suomessa voimassaolevaa yleissitovaa työehtosopimusta. Tämä rakennusalan käytäntö on nyt saanut vahvistuksensa EU -tuomioistuimesta (EUT) , joka antoi asiaa koskevan päätöksen Olkiluodon puolalaisia koskevassa jutussa.
EUT:n ratkaisu tarkoittaa, että toisessa EU-valtiossa toimivan yrityksen on maksettava Suomeen lähettämilleen työntekijöille palkkaryhmittelyn mukaisen vähimmäistuntipalkan ja/tai vähimmäisurakkapalkan lisäksi työehtosopimuksessa sovitut lomarahat, päivärahat, matka-ajan palkka ja muut edut. Pelkkä palkkataulukon alimman palkan noudattaminen ei riitä.
-Tällaista käytöntöä on noudatettu Suomessa rakennusalalla koko ajan. On tietysti hyvä, että tämä käytäntö sai nyt myös EU -tuomioistuimen vahvistuksen, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
EUT:n ratkaisu liittyy Sähköliiton nostamaan kanteeseen, jolla liitto peräsi yhteensä yli 6,5 miljoonan euron palkkasaatavia puolalaiselta yritykseltä. Yritys oli palkannut Olkiluoto 3:n rakennustyömaalle määräaikaiseen työsuhteeseen 186 puolalaista sähköasentajaa, jotka kaikki liittyivät Sähköliiton jäseneksi.
Satakunnan käräjäoikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, miten lähetettyjä työntekijöitä koskevan EU-direktiivin vähimmäispalkan käsitettä on tulkittava.
Samalla käräjäoikeus pyysi EUT:tä ottamaan kantaa siihen, onko puolalaisilla työntekijöillä ollut oikeus siirtää palkkasaatavansa Sähköliiton perittäväksi, vaikka Puolan laissa tällainen siirto kielletään. EUT:n mukaan palkkasaatavien siirtoon Sähköliitolle on EU:n perusoikeuskirjasta johtuvat perusteet, joten Puolan lain siirtokielto on syrjäytettävä.