Takaisin

Työsuhteen päättäminen työntekijän sairausloman aikana

Rakentaja-lehti 16.12.2021

Lähtökohtaisesti työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma ei ole laillinen peruste päättää työsuhdetta. Viimeisimmässä aihepiiriä koskevassa Rakennusliiton jäsenen oikeusasiassa tuomio annettiin marraskuussa. Työnantaja tuomittiin käräjäoikeudessa 16 000 euron korvauksiin.

Asfalttityöntekijä oli aloittanut kuopiolaisessa järjestäytymättömässä asfalttialan yhtiössä työskentelyn heinäkuussa 2019. Viikon työskentelyn jälkeen yöllä sattuneen työtapaturman johdosta työntekijä oli ilmoittanut lääkärissä käyntinsä jälkeen työnantajalle sairausloman alkamisesta. Työntekijä oli samalla kieltäytynyt seuraavan päivän työtehtävistä terveydentilansa vuoksi, minkä vuoksi työnantaja oli päättänyt työsuhteen.

Oikeudessa työnantaja väitti päättäneensä työsuhteen tosiasiallisesti aiemmin ja ilmoitti työntekijän olleen työskentelemässä omin päin. Oikeus arvioi kaiken asiassa esitetyn näytön päätyen siihen, ettei työnantaja ollut näyttänyt työsopimuksen purkamisen syyn olleen työsopimuslain edellyttämin tavoin asiallinen. Työnantaja tuomittiin maksamaan neljän kuukauden palkkaa vastaava päättämiskorvaus noin 11 000 euroa ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5 000 euroa.

Yhdenvertaisuuslain mukainen hyvityskorvaus tuomittiin maksettavaksi, koska työsuhteen päättäminen oli ajallisesti liittynyt siihen, kun yhtiön edustaja oli saanut tiedon työkyvyttömyydestä ja näin ollen työntekijän terveydentila oli vaikuttanut työsuhteen päättämiseen ja syrjinnän kieltoa voitiin olettaa rikotun. Yhtiö ei osoittanut perusteita, jotka olisivat kumonneet tämän oletuksen syrjinnästä. Lisäksi yhtiön maksettavaksi tuomittiin korvaus saamatta jääneestä irtisanomisajan palkasta, palkkasaatavia odotusajan palkkoineen ja oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Sairauden tai vamman perusteella ei saa syrjiä

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän terveydentilan perusteella. Syrjinnän kohteeksi joutuneella on oikeus saada korvausta työnantajalta, joka on lain vastaisesti syrjinyt työntekijää asettamalla tämän terveydentilan vuoksi huonompaan asemaan kuin terveen työntekijän vastaavassa tilanteessa. Syrjinnästä riittää oletus, kuten ajallinen yhteys, jonka jälkeen työnantajalle lankeaa näyttötaakka siitä, ettei syrjinnän kieltoa ole rikottu. Työnantajan tulee näyttää toteen, että ajallinen yhteys olisi sattumaa ja irtisanominen olisi tosiasiallisesti johtunut laillisesta muusta syystä.

Työnantaja saa päättää työntekijän työsuhteen sairauden vuoksi, jos työkyky on vähentynyt olennaisesti ja pitkäaikaisesti eikä asiantilaan ole näköpiirissä muutoksia. Vaikka sairausloma olisi kestänyt reilusti yli vuoden, ei työnantajalla ole lain mukaista päättämisperustetta, jos esimerkiksi kuntoutuksen tai leikkauksen johdosta työkyky arvioidaan palautuvan lähiaikoina.

Työantajan on myös täytynyt arvioida ennen työsuhteen päättämistä, olisiko sillä tarjota muuta työtä, jota työntekijä pystyisi terveydentilansa huomioiden kuitenkin tekemään. Tässä yhteydessä työnantajalla voi olla myös velvoite kouluttaa työntekijää, jos se katsotaan kohtuulliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Teksti: Anna Lauri