Takaisin

Kuumassa työskentelystä

Rakentaja-lehti 20.6.2024

Muun muassa asfalttialan työehtosopimuksessa kuumatyöskentely huomioidaan.

Kesän ulkotöissä kovalle kuumuudelle altistuvat muun muassa asfaltti- ja vedeneristysalan työntekijät. Myös ajoneuvojen ja koneiden ohjaamot voivat kuumentua, ellei niissä ole riittävää ilmastointia. Suojavarusteet ja raskas työ saattavat aiheuttaa kuumakuormaa viileässäkin ympäristössä.

Työterveyslaitoksen mukaan kuumakuormaa aiheuttavat korkea ilman lämpötila ja kosteus, fyysisesti raskas työ, työskentely auringon paisteessa, vähäinen nesteen juominen ja suojavarustus tai työhön huonosti soveltuvat vaatteet.

Elimistön kuumakuormittumisesta varoittavia ensioireita ovat runsas hikoilu, päänsärky, heikkous, väsymys, pahoinvointi, ärtymys ja janon tunne. Lämpösairauksia ovat lämpökrampit, auringonpistos, lämpöpyörtyminen, lämpöuupumus ja vakavimpana lämpöhalvaus.

Esimerkiksi kuumat levitysmateriaalit lisäävät elimistön lämpökuormaa. Kattotöissä käytettävän bitumiliiman lämpötila on noin 200 astetta ja asfalttimassan lämpötila asemalta lähtiessä on noin160 astetta. Näin ollen lämpöä tulee työmaalla ylhäältä, alhaalta ja lisäksi koneistakin.

Kuuma huomioitava

Työturvallisuuslain nojalla työantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijöistä. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon myös työympäristöön liittyvät seikat. Työnantajan on rajoitettava työntekijän altistumista turvallisuutta tai terveyttä haittaaville tai vaarantaville lämpöolosuhteille.

Jos lämpötila ylittää 28 astetta on työntekijän altistumisaikaa kuumuudelle rajoitettava. Tällöin puhutaan kuumatyöskentelystä. Kuumatyöskentelyn raja-arvot on asetettu yhteistyössä työterveyslaitoksen kanssa.

Infran ja Kattoliiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan työterveyslaitoksen ja aluehallintoviraston suositusta pitää 10 minuutin tauko tunnin välein lämpötilan ollessa 28–33 astetta ja 15 minuutin taukoa lämpötilan ollessa yli 33 astetta. Tauot luetaan työaikaan. Työehtosopimusmääräysten nojalla lämpötilasta riippumatta 8 tunnin työpäivässä tulisi olla kaksi 15 minuutin palkallista virkistystaukoa ja 8 tunnin jälkeen kahden tunnin välein 15 minuutin tauko.

Lämpötilan ollessa yli 33 astetta ja raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Niitä ovat esimerkiksi työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen. Tämä tapahtuu työterveyshuollossa. Lääkärintarkastus on tarpeellinen myös useampien lämpösairauksien hoitona.

Kuumassa työskentely työehtosopimuksissa

Asfalttialan ja vedeneristysalan työehtosopimuksissa kuumassa työskentelyä on pyritty lisäksi huomioimaan työehtosopimuksessa.

Työnantajan on varustettava jokaiselle vakinaiselle työpaikalle tai sen läheisyyteen työntekijän ruokailua ja vaatteiden sekä työkalujen säilytystä varten tarkoitustaan vastaavat suojat. Suojien tulee olla myös jokaisen työpaikan levityskohteessa tai sen läheisyydessä, jos siinä työskennellään vähintään kahtena työpäivänä.

Työnantajan tulee järjestää jokaisella työpaikalla juomaveden saantia varten vesijohto taikka hanalla varustettu vesiastia. Veden tulee olla laadultaan kunnollista. Vesipisteen läheisyyteen on varattava kertakäyttöisiä juoma-astioita.

Työnantajan on pidettävä vakinaisella työpaikalla tarpeelliset pesulaitteet. Työntekijälle on varattava 5 minuutin pesuaikaa ennen työajan päättymistä. Työnantaja järjestää pesuaineet peseytymistä varten.

Muiden tehtävään ja säähän soveltuvien suojavarusteiden lisäksi työnantajan tulee antaa optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua (esim. asentamalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot).

Hyvä myös muistaa, että elimistön lämpösopeutuminen kestää noin viikon.

Teksti: Anna Lauri