Takaisin

Rakentaja on V.I.P.

Rakentaja-lehti 16.12.2022

Liiton jäsen saa koulutusta!

Kuva: Jukka Nissinen

Jos työmarkkinoilla haluaa pärjätä, omasta osaamisesta on pidettävä kiinni. Liiton jäsenelle on tarjolla monenlaista liiton tarjoamaa verkkokoulutusta. Taitomyllystä löytyvät Rakennusliiton oman koulutustarjonnan lisäksi myös yhteistyökumppanien koulutustarjontaa ura.rakennusliitto.fi/trainings. Koulutukset löytyvät myös liiton tapahtumakalenterista rakennusliitto.fi/tapahtumat.

Koulutukset on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille ja niitä löytyy laidasta laitaan aina työturvallisuuskorttikoulutuksesta rakennuspiirustusten tulkintaan, talousasioiden ymmärtämiseen ja yhdistystoiminnan tueksi.

Hittituote: Rakennuspiirustukset tutuksi

Minkälaisia piirustuksia ja merkkejä käytetään rakennus- ja lvi-suunnitelmissa? Yksi liiton suosituimmista kursseista vastaa muun muassa tähän kysymykseen. Rakennuspiirustukset tutuksi -kurssi on tarkoitettu Rakennusliiton jäsenille: sekä opiskelijoille että työssäkäyville, niin talonrakentajille kuin putki- ja IV-asentajille.

Kurssi koostuu lyhyistä videoluennoista ja niihin liittyvistä harjoituksista ja sen voi suorittaa näppärästi omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Osasto-osaamista

Osastotoiminta voi olla hauskaa, mutta se vaatii osaamista. Ammattiosaston sihteerin verkkokurssilla tutustutaan ammattiosaston ja sen toimihenkilöiden tehtäviin. Kurssilla syvennytään erityisesti sihteerin tehtävään ja rooliin osastossa.

Puheenjohtajan kurssilla tutustutaan osaston ja sen toimihenkilöiden tehtäviin, syventyen puheenjohtajan tehtävään osastossa.

Kummankin kurssin käytyään jokainen osaa kertoa mikä on yhdistys ja miksi ammattiosastoja on olemassa, kuvata puheenjohtajan ja sihteerin roolit ja tehtävät, nimetä hallituksen ja sen toimihenkilöiden tehtävät, tunnistaa kokoustoiminnan periaatteet ja kokouksen vaiheet, tunnistaa viestinnän merkityksen osastotoiminnassa ja vieläpä soveltaa oppimaansa toiminnan kehittämisessä

Myös työttömäksi jääneet muistetaan

Työturvallisuuskorttikoulutus: Rakennusliiton työturvallisuuskorttikoulutuksen voi suorittaa täysin etänä verkon välityksellä. Koulutus koostuu videon välityksellä käytävästä opetuksesta ja Rakennusliiton verkko-oppimisympäristössä suoritettavasta itsenäisestä opiskelusta.

Työnhaun ABC: Tämä verkkokurssi johdattaa työnhakuun. Kurssi on itseopiskeltava ja sen voi suorittaa omassa tahdissaan. Kurssin ideana on, että sen suoritettuaan opiskelija osaa mm. arvioida omaa lähtötilannettaan ja tavoitteitaan työnhaussa, kuvata työnhaun prosessia ja sen eri kanavia, laatia työhakemuksen ja ansioluettelon, tunnistaa omaa osaamistaan ja myös kertoa siitä ja soveltaa oppimaansa piilotyöpaikkojen etsinnässä.

Taloutta ja digiä

Perustiedot taloudesta ovat jokaiselle tärkeitä. Erityisen tärkeää on ymmärtää yritystalouden perusteet ja käyttää tietojaan hyväksi työelämän eri tilanteissa. Palvelualojen ammattiliiton ja Edita Publishingin kanssa yhdessä toteutettu Taloustieto yhteisen menestyksen tukena -kurssi opettaa keskustelemaan talousasioista uskottavasti ja tasa-arvoisesti.

Kurssilla tutustutaan talouteen osana yhteiskuntaa, suomalaisten yritysten taloustietoihin, taloustietojen merkitykseen ja analysointiin ja konserneihin ja kansanväliseen toimintaan.

Työ ja arki ovat muuttuneet yhä digitaalisemmiksi ja automaattisemmiksi. Digitaitojen arvoa ei voi väheksyä. SkillPlus-koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden muun muassa älylaitteiden, pilvipalveluiden ja tietoturvan haltuunottoon. Koulutukset ovat avoinna kaikille. Yksittäinen koulutus kestää 8 tuntia ja koulutuksen sisällöt valitaan osallistujien tarpeiden mukaan.