Takaisin

Ammattikoulun läpäisyajat heikkenivät

Rakentaja-lehti 23.2.2023

Vuonna 2021 ammatillisesta koulutuksesta valmistui tavoiteajassa hieman yli puolet.

Rakennusliiton rekrypäivät pyrkivät yhdistämään ammattioppilaitosten opiskelijoita ja yrityksiä. Hyvä harjoittelupaikka parantaa motivaatiota. Kuva: Jukka Nissinen

Tilastokeskuksen mukaan ammatillisen koulutuksen läpäiseminen tavoiteajassa jatkoi heikkenemistään vuonna 2021. Muilla koulutussektoreilla tavoiteajassa läpäisseiden osuudet pysyivät vuoden 2020 tasolla. Kolmessa ja puolessa vuodessa ammatillisen koulutuksen suoritti 56 prosenttia ja lukiokoulutuksen 78 prosenttia koulutuksen aloittaneista.

– Vuoden 2021 osalta koronalla oli varmasti vaikutusta siihen, että opinnot viivästyivät.  Monilla oli haasteita löytää työssäoppimispaikkoja rajoitusten vuoksi ja suuri osa opinnoistakin oli etänä.  Kädentöitä on vaikea oppia etänä.  Monille myös etäopiskelu söi entisestään opiskelumotivaatiota, kun rutiinit murtuivat, Rakennusliiton koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski arvelee.

Tavoiteajassa (3,5 vuotta) ammatillisen koulutuksen suoritti 55,8 prosenttia vuonna 2018 koulutuksen aloittaneista. Naisista ammatillisen koulutuksen suoritti tavoiteajassa 57,9 prosenttia ja miehistä 53,9 prosenttia. Vuonna 2021 lähes kaikissa ikäryhmissä isompi osuus naisista kuin miehistä suoritti ammatillisen koulutuksen 3,5 vuoden sisällä koulutuksen aloittamisesta.

Tekniikan alalla – johon rakennusala kuuluu – vuonna 2021 opintonsa aloittaneista 55,5 prosenttia oli suorittanut tutkinnon tavoiteajassa. Tekniikan alat eroavat hieman yleisestä trendistä; kaikissa ikäryhmissä vuonna 2021 aloittaneista pienempi osuus naisista (52,7%) kuin miehistä (56,3%) suoritti ammatillisen koulutuksen 3,5 vuoden sisällä aloituksesta.

Johanna Hellsten