Takaisin

Rakennusteollisuus RT: Rakentaminen kallistuu laskuun 

Rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet selvästi Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. Suurinta haittaa aiheuttavat kustannusten voimakas nousu sekä vuoden loppua kohti kasvava epävarmuus. Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen pysyvän tänä vuonna vielä parin prosentin kasvussa ja kääntyvän ensi vuonna vastaavan suuruiseen laskuun. Myös alan työllisyys kehittynee heikosti ensi vuonna. 

Ennen Ukrainan sotaa aloitettujen asuntohankkeiden suuri määrä sekä toimitilarakentamisen piristyminen pitävät rakentamisen plussalla kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen määrä putoaa kuitenkin ensi vuonna varsinkin asuntorakentamisessa. Korjausrakentamisen odotetaan pitävän pintansa ja kasvavan edelleen. Maa- ja vesirakentaminen kääntyy ensi vuodeksi miinukselle. 

Tuleviin rakentamisinvestointeihin liittyy lisääntyvää epävarmuutta. Kustannuskehityksen ennustaminen on lähes mahdotonta, mikä vaikeuttaa merkittävästi niin tilaajien kuin tarjouksia laskevien rakennusalan yritystenkin toimintaa. Rakennusteollisuus RT:n jäsenilleen teettämässä kyselyssä suurin osa yrityksistä arvioi, että investointeja lykkääntyy tai jopa peruuntuu. 

Infrarakentaminen vaikeuksissa 

Infra- ja konealalla polttoaineiden huomattava hinnannousu kurittaa urakoitsijoita kovalla kädellä. 

– Infraurakoitsijat ovat jääneet väliinputoajaksi nyt lausunnolla olevassa kustannustukipaketissa, jossa on tukia muille polttoainekustannuksista kärsineille aloille. Työkoneala pitää ottaa huomioon, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa. 

Tehdyt määrärahojen leikkaukset vievät puolestaan liikenneinfran kehittämisen peruutusvaihteelle. 

Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy vakaana 

Asuntoaloitukset laskevat tänä vuonna arviolta viidenneksellä noin 39 000 asuntoon, mikä on edelleen historiaan nähden korkea määrä. Ensi vuonna Rakennusteollisuus RT ennakoi aloitusten asettuvan pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeen tasolle, 35 000 asuntoon. 

– Talouskasvun hidastuminen, korkojen nousu ja vuokra-asuntomarkkinoiden väliaikainen kyllästyminen hiljentävät ennätystasolla ollutta asuntorakentamista. Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy kuitenkin varsin hyvänä, RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo. 

Asuntotuotantokyselyssä 96 prosenttia kyselyn vastaajista koki rakennuskustannusten nousun haittaavan paljon asuntotuotannon käynnistymistä.