Takaisin

Kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä kiinnitetään huomiota rakentajien mielenterveyteen ja jaksamiseen

Rakentamisen työturvallisuuden keskiössä on ollut pitkään ja sangen hyvin tuloksinkin ns. kovan työturvallisuuden kuntoon laittaminen. On pystytty parantamaan mm. putoamisturvallisuutta, henkilökohtaisten suojainten käyttöä ja pölyntorjuntaa. Rakentajien kovan työturvallisuuden parantamisen tulee olla edelleenkin kehittämisen, seurannan ja valvonnan keskiössä, sillä paljon on vielä tehtävää.

Kovan työturvallisuuden kuntoon saattamisen rinnalla tulisi nyt viimeinkin herätä kiinnittämään huomiota rakentajien mielenterveyteen ja työssäjaksamiseen. Rakentajien työhyvinvoinnin ja jaksamisen yhteydessä keskusteluun nousee toistuvasti työmailla ja työpaikoilla vallitseva kova kiire: rakennushankkeen huonot lähtötiedot, alati muuttuvat suunnitelmat, turha työnteko ja kiireessä tehty huono ammatillinen työnjälki nakertaa ammattirakentajan mieltä. Moninaiset omat paineet siviilielämässä luovat myös henkistä taakkaa, joka vaikuttaa mielenterveyteen ja jaksamiseen.

Työelämä vaatii mieleltä koko ajan enemmän, ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat koko ajan enemmän työkyvyttömyyttä. Mielenterveysongelmat ovat suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin työpaikoilla, ja jopa puolet työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyssyistä. Mielenterveyssyiden takia suomalainen työelämä menettää vuosittain yli 17 miljoonaa työpäivää. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat kustannukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kokonaisuudessaan noin 11,1 miljardia euroa vuodessa.

Työssäjaksaminen koskettaa kaikkia rakentajia suojakypärän väristä tai henkilöryhmästä riippumatta. Rakentajien työelämää ja työpaikkoja tulee kehittää keskustelevampaan suuntaan, jossa työntekijät, henkilöstön edustajat sekä esimiehet toimivat yhdessä työn henkisen kuormituksen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Lisätietoa ja työkaluja löytyy

Tänään 28.4. on kansainvälinen työturvallisuuspäivä ja kansainvälinen työntekijöiden muistopäivä (International Workers’ Memorial Day), jolloin muistetaan työtapaturmissa loukkaantuneita ja menehtyneitä.