Takaisin

Työpaikkakuolemia ennätyksellisen vähän vuonna 2021 – jokainen tapaturma on kuitenkin liikaa

Viime vuonna Suomessa sattui yhteensä 12 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkotietojen mukaan. Rakennusala erottui tilastoista jälleen negatiivisesti: kuolleista 3 työskenteli rakentamisen päätoimialalla toimivissa yrityksissä, ja yhteensä 6 onnettomuutta sattui työmailla.

Kaikista onnettomuuksista 5 tapauksessa kuolemaan johtaneet vammat aiheutuivat puristuksiin jäämisen seurauksena. 3 tapauksessa vahingoittuminen tapahtui putoamisen seurauksena
aiheutuneesta maahan iskeytymisestä. Onnettomuuksia sattui sekä kokeneille että työuransa alussa oleville työntekijöille.

Elementtitöihin liittyviä työtapaturmia selvitetään tarkemmin

Viime vuosien aikana on sattunut useita kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia siirrettäessä elementtejä työmaalla kuljetuksesta asennuspaikalle. Vuonna 2021 sattui kolme elementtien kanssa työskentelyyn liittyvää onnettomuutta.

Tapaturmavakuutuskeskus on aloittanut tutkimusprojektin, jossa selvitetään tarkemmin, millaisia työmailla elementtitöissä sattuneet vakavat työtapaturmat ovat. Tavoitteena on saada lisää tietoa vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysi vuoden 2021 työpaikkakuolemista [pdf]