Takaisin

Rakennustyöntekijöillä todettiin eniten ammattitauteja

Ammattitautien määrä Suomessa vähenee edelleen. Vuoden 2018 tilastoissa näkyy kuitenkin kasvua esimerkiksi tärinätaudissa, jota esiintyy eniten talonrakentamisessa. Tiedot käyvät ilmi Työperäisten sairauksien rekisterin vuosijulkaisussa.

Vuonna 2018 vahvistettiin 1 067 ammattitautitapausta, joista 755 työikäisillä.

Eniten ammattitauteja vahvistettiin seuraavissa ammateissa: rakennustyöntekijät (pois lukien sähköasentajat), maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. sekä konepaja- ja valimotyöntekijät ja asentajat ja korjaajat

Rakennusalan työntekijät kohtaavat työssään moninaisia altisteita, jotka voivat vaikuttaa terveyteen. Yleisiä altisteita ovat melu, käsitärinä ja kemikaalit (kuten epoksi), ja aiemmin rakennusalalla on altistuttu asbestille.  Lisäksi alalla todetaan erilaisia rasitussairauksia.

– Epoksiyhdisteet aiheuttavat tällä hetkellä eniten työperäisen allergisen kosketusihottuman tapauksia. Kun käyttää työssään epoksiin perustuvia tuotteita, kuten epoksimaaleja, -liimoja ja -pinnoitteita, on tärkeää suojautua kemikaalin ihokosketukselta, ihotautien apulaisylilääkäri Maria Pesonen Työterveyslaitoksesta sanoo.

Joillakin henkilöillä allergian kehittymiseen voi riittää yksi roiskaus epoksia esimerkiksi käden iholle. Tällöin iholle muodostuu altistumisen jälkeen ärhäkkä ihottuma. Toisaalta allergia voi ilmaantua myös epoksien parissa pitkään ongelmitta työskennelleelle.

Tärinätauti yleistyy

Ammattitaudeista tärinätautia todettiin aiempaa enemmän. Tärinätauti ilmenee ajoittaisena valkosormisuutena, ja oireina voi esiintyä myös käsien puutumista ja kömpelyyttä.

Tapauksia esiintyy eniten talonrakentamisessa, ja ammateista tärinätauti koskee erityisesti rakennustyöntekijöitä (pois lukien sähköasentajat), konepaja- ja valimotyöntekijöitä sekä asentajia ja korjaajia.

– Tärinätauti on ollut alidiagnosoitu sairaus, jota huomataan nyt epäillä ja tutkia aiempaa herkemmin työterveyshuollossa. Käsitärinää aiheuttavat monet yleiset työkalut, kuten porakone, kulmahiomakone ja pulttipyssy, ylilääkäri Kirsi Koskela Työterveyslaitoksesta kertoo.

Vahvistettuja tärinätautitapauksia oli 34, joista 85 prosenttia miehillä.

Rakentaja-lehti kirjoitti 24.3.2022 maanrakentajasta, jolla tärinätauti on vienyt työkyvyn kokonaan. Voit lukea jutun tästä linkistä.

Työikäisten yleisimmät ammattitaudit ovat meluvamma, allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma, ammattiastma ja asbestiplakkitauti. Kemikaaleille altistuminen aiheuttaa viime vuosien tapaan lähes puolet ammattitaudeista. Vajaa kolmasosa ammattitaudeista todetaan työuran jälkeen.

Ammattitauti-ilmoitus on työsuojelun väline

Lääkäreillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapaukset työsuojeluviranomaiselle. Edelleen 60 prosenttia vahvistetuistakin ammattitautitapauksista jää ilmoittamatta.

– On tärkeää, että aluehallintovirasto saa tiedon kaikista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Se on keskeinen työsuojelun väline, jonka avulla AVI voi kohdentaa työsuojelutarkastuksiaan ja työpaikoilla saadaan tehtyä tarvittavia työturvallisuutta parantavia muutoksia, Kirsi Koskela sanoo.