Takaisin

Ansiopäivärahan työssäoloehto muuttuu vuoden 2023 alussa

Suomen hallitus päätti helmikuun alussa työssäoloehdon euroistamisesta. Muutos tarkoittaa, että vuoden 2023 alusta alkaen työssäoloehtoa kerrytettäisiin pelkästään tulojen perusteella ja tehtyjen työtuntien määrällä ei olisi enää vastaavaa merkitystä kuin nykyisin.

Nykytilanteessa työssäoloehtoa on kerryttänyt sellaiset työssäoloviikot, joilla työtunteja on ollut vähintään 18 ja palkka on ollut TES:n mukainen. Vastaisuudessa työssäoloehtoa kerrytettäisiin pääsääntöisesti kuukauden tarkastelujaksoissa, joissa työtuloa tulisi olla vähintään 844 euroa (vuoden 2021 taso). Työssäoloa voitaisiin osa-aikaisessa tai satunnaisessa työssä kerryttää myös puolen kuukauden jaksoissa, jolloin tuloa pitäisi olla minimissään 422 euroa.

Muutos on osa työllisyystoimia, jonka tarkoituksena on kannustaa ottamaan vastaan myös satunnaista työtä. Hallitus on ilmoittanut, että muutos vahvistaa julkista taloutta 54 miljoonalla eurolla.

Vaikutukset rakentajille

Tässä vaiheessa näyttää siltä, että työssäoloehdon muutos ei vaikuttaisi kokoaikatyöstä työttömäksi jääviin. Rakennusalan kaikkien TES:n mukainen minimipalkka ylittää uuden työssäoloehdon tulorajan selvästi. Mikäli kokoaikatyötyössä olevalla olisi työssäoloehdon kertymisjaksolla palkattomia jaksoja, voisi näistä tulla jotain vaikutusta päivärahaan.

Pääasiallisesti muutoksen vaikutus koskee osittaista työaikaa tekeviä, joilla vaikutus on kaksiteräinen: Ansiosidonnaisen päivärahan piiriin pääsee nykyistä useampi hakija, toisaalta jos työssäolojaksot koostuvat vaihtelevista palkkajaksoista, ei pienipalkkaisia alle 18 tunnin työjaksoja poisteta vaikuttamasta väliltä. Seurauksena työssäoloehto voi täyttyä entistä nopeammin osa-aikatyössä ja vastaavasti päivärahan perustepalkan taso voi jäädä aiempaa matalammaksi.

Lähtökohtaisesti muutosta voi pitää hyvänä asiana, mutta kuten kaikissa työttömyysturvan lakimuutoksista voi tässäkin tapauksessa vaikutus olla osalla saajista negatiivinen. Esitystä uudeksi laiksi ei ole vielä annettu, joten muutoksen tarkemmat vaikutukset selviävät vasta myöhemmin tänä vuonna.

Seuraamme tilannetta rakentajien osalta ja informoimme euroistamisesta lisää, kun laki valmistuu.