Takaisin

Rakennusalan työttömyys kasvoi rajusti

Rakennuskassan talous on kunnossa ja hakemusten käsittelyajat lyhyitä.

Koronaepidemia näkyy Rakennuskassan tuoreessa kesäkuun työttömyystilastossa. Normaalissa vuodenkierrossa kesäkuussa rakennusalan työttömyys vähenee, mutta tänä vuonna kesäkuussa työttömänä oli yli 14 prosenttia Rakennuskassan jäsenistä. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna työttömyys on noussut 52,5 prosenttia. Ansiosidonnaista päivärahaa maksettiin lähes 6 500 jäsenelle.

Työttömyyskaudet ovat myös pidentyneet, sillä maksettujen päivärahapäivien määrä oli kasvanut vajaat 69 prosenttia viime kesäkuuhun verrattuna. Rakennuskassan etuuskäsittelyn tila on työttömyystilanteen pahentumisesta huolimatta hyvä, sillä tänään 1. heinäkuuta käsitellään 29. kesäkuuta saapuneita hakemuksia.

Pahiten koronaepidemia on kohdellut Kymin aluetta, jossa työttömyysaste on lähes 9 prosenttiyksikköä korkeampi vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna. Pohjanmaalla puolestaan työttömyysaste on noussut vähiten, vajaat 3 prosenttiyksikköä vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Rakennuskassa on reilun 15 vuoden ajan tehnyt ennusteen seuraavien kuukausien työttömyystilanteen kehityksestä. Tällä kertaa sitä ei tehdä, sillä tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta.
– Työttömyyden reilun 50 prosentin kasvu antaa osviittaa siitä, mitä loppuvuodesta tapahtuu. Rakennusalan työllisyystilanne on luultavasti vaikea, työttömyyskassan johtaja Jan Peltonen toteaa.

Parin viimeisen vuoden joulukuussa on ollut noin 5 000 Rakennuskassan jäsentä työttömänä. Peltosen veikkaus on, että työttömiä tuplasti aikaisempaan verrattuna.
– Asuntotuotannon alenema on todella reipas.

Löytyykö lisäbudjetista
suhdannepuskuria?

Työnantajien etujärjestön Rakennusteollisuus RT:n mukaan asuntorakentamisen aloitukset ovat vähentyneet neljänneksellä. Koronakriisi on vienyt investointihalut myös liikerakentamiseen, hotellihankkeisiin ja teollisuusuusrakentamiseen. Myös julkiset infrahankkeet ovat vaakalaudalla, ellei valtiovalta löydä lisärahoitusta.
– Keväällä tuli rahaa Espoon kaupunkirataan, mutta muuten tilanne muistuttaa vuosien 2015–2016 investointitilannetta. Isoja teollisuuden investointikohteita on vain muutama koko maassa, Peltonen sanoo.

RT ennustaa rakentamiseen supistuvan tänä vuonna 5 prosenttia. Se merkitsee alan työllisyyden heikentymistä 20 000 työllisellä.
– Asuntorakentamisen tarve etenkin Etelä-Suomessa ei ole kadonnut minekään. Nyt pitäisi lisätä ARA-tuettua asuntotuontantoa, Peltonen muistuttaa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kerrostaloasuntojen myynti on laskenut lähes 35 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Rivitaloasuntojen myynti putosi 25 prosenttia.

Kassan varat riittävät

Rakennuskassan jäsenten ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan kassan varojen riittävyydestä pahassa työttömyystilanteessa. Hyvinä aikoina tasoitusrahastoon on kerätty 34,6 miljoonaa euroa.

Teksti ja kuva: Jukka Nissinen