Takaisin

Koronakevät haastoi luottamusmiehiä

Poikkeuksellinen kevät nosti esiin viestinnän, vuorovaikutuksen, perehdyttämisen ja koulutuksen roolin

Rakennusliitto lähestyi liiton luottamusmiehiä kyselyllä touko-, kesäkuun aikana. Halusimme kartoittaa tunnelmia työmailta ja yrityksistä koronakevään ajalta.

Liiton kyselyyn vastasi 145 luottamusmiestä.  Puolet heistä on yrityksen pääluottamusmiehiä, Vajaa neljännes on alueyksikön pääluottamusmiehiä ja 16 prosenttia yrityksen varapääluottamusmiehiä.  Lisäksi vastaajissa on osaston luottamusmiehiä, alueyksikön varapääluottamusmiehiä, työkohteen varaluottamusmiehiä ja työkohteen luottamusmiehiä.

Lähes 40 prosenttia vastaajista on talonrakennusalalla, vajaa neljännes on talotekniikka-alalla, liki 20 prosenttia tuoteteollisuudessa sekä 12 prosenttia infrassa. Vastaajia oli lisäksi pienempiä määriä kaikilta muilta sopimusaloilta.

Vastaajista liki 40 prosenttia edustaa 11-30 henkilöä. Viidennes 31-50 henkilöä. Vajaa 20 prosenttia 51-80 henkilöä. Noin kymmenen prosenttia edustaa yli sataa henkilöä ja vajaa kahdeksan prosenttia alle kymmentä työntekijää.

Työmaakäyntejä rajoitettu, pelko töiden vähenemisestä ja tiedonkulun tökkiminen

Kysyimme millaisia haasteita luottamusmiehet ovat kokeneet kevään aikana.

Ymmärrettävästi koronakriisi nousi vastauksissa esiin. Luottamushenkilöille edunvalvontaan tuli haasteita kun työmaakäynnit ovat rajallisia koronan aikana. Samalla koronakriisi aiheuttaa pelkoa rakentamisen taantumiseen, lomautuksia ja pelkoa työpaikoilla töiden vähenemisestä.

Moni luottamusmies koki, että yhteistyö työnantajan kanssa ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.  Asiat etenevät hitaasti ja usein koettiin, että luottamushenkilöitä tai laajemmin työntekijäpuolta ei oteta huomioon.

Luottamusmiesten edunvalvonnassa nousi esiin muun muassa vuokratyön rooli, puutteellinen tieto työntekijöiden oikeuksista, ylitöiden maksatus, sosiaalitilat, uusi työaikalaki, ulkomaalaisten työntekijöiden asema, palkkojen vertailu muihin tehtaisiin sekä työntekijöiden asenteet.

Tiedonkulku nousi myös esiin keskeisenä haasteena. Moni luottamusmies harmitteli sen takkuamista.

”Kyselyitä tulee useita kertoja viikossa, kuinka mahdollisessa lomautustilanteessa toimitaan ja mitä työntekijän tarvitsee itse tehdä”, kommentoi yksi vastaajamme.

”Työnantaja ei infoa työntekijöitä, duunarit toimivat epätietoisesti töitä tehdessään. Informaation puute on mielestäni todella paha asia”, jatkoi toinen luottamushenkilö.

Toivottiin selkeästi enemmän vuorovaikutusta, jotta asiat voisivat toimia paremmin.

Osa luottamusmiehistä koki haasteita ehtiä kohdata omia edustettaviaan. Yrityksen työntekijät saattoivat olla levällään ympäri suurta aluetta. Osa taasen koki oman työn oleva sen verran hektistä, että se haastoi päivittäistä edunvalvontaa.

”Suurin haaste on löytää meidän työntekijämme, koska vuokratyöntekijät ovat ympäri maakuntaa. Myös tiedonsaanti työnantajan puolelta on meillä ongelma”, kommentoi eräs luottamusmies.

Kyselyssä nousi haasteena myös ulkomaalaisten työntekijöiden kielimuuri, joka haastaa yhteisten pelisääntöjen löytämistä.

Omassa työyhteisössä koettiin tärkeäksi saada kehitettyä työilmapiiriä. Aktiivinen työyhteisö on aina parempi, kuin yksittäisen työntekijän reagointi vain silloin kun on hätä. Olisi tärkeää myös oppia turvallisempia työskentelytapoja, korosti yksi luottamushenkilö.

Olennaiseksi nähtiin järjestäytymisen vahvistaminen työpaikoilla. ”Olennaista olisi saada yhteysmiehet aktiivisempaan jäsenhankintaan mestoilla”, kommentoi yksi yrityksen luottamusmies.

Liitosta on tukea aina tarvittaessa saanut. Tärkeää apua saa myös luottamushenkilöiltä vertaistukena

Luottamusmiehet vastasivat, että Rakennusliitolta on saanut kattavasti tukea, kun sitä on tarvinnut, on sitten kyse ollut työehtosopimuksen ja lakipykälien tulkinnasta.

”Apuja ja neuvoja tarvittaessa, mitä olen saanutkin aluetoimitsijoilta”, kommentoi eräs luottamushenkilömme.

”Hyvät asiointikanavat liiton suuntaan ja helpot tavat ottaa yhteyttä aluetoimitsijoihin”, jatkaa toinen.

”Asiat, jotka painavat mieltä, niin niistä täytyy saada keskustella jonkun kanssa. Saa asioille vähän kulmaa ja ei ota liikaa päänuppiin. Tutun toimitsijan kanssa asiat on saatu hyvin hoidettua”, kommentoi kolmas luottamusmies.

Perehdytys ja koulutus ovat avaimia hyvään edunvalvontaan korostavat luottamusmiehet kyselyssä.

”Voisi olla hyvä käydä perusasioita läpi, että ne muistuisivat mieleen helpommin”, kommentoi yksi vastaajistamme.

”Olen uusi luottamusmiestehtävässä. Kaikki tieto on tervetullutta,” kommentoi useampikin kevään aikana tehtävän aloittanut luottamusmies.

Tukea saa myös muilta luottamushenkilöiltä. ”Itselläni on käynyt hyvä tuuri, kun yrityksessä on vanhempi työkaveri toiminut aikoinaan luottamusmiehenä 1980­-1990-luvulla niin saan häneltä tukea/tietoa ristiriitaisissa asioissa. Osa asioista on uusia minulle niin kiva keskustella niistä sellaisen kanssa ketä osaa niistä kertoa ”ihmisten kielellä”, kommentoi yksi luottamusmiehistämme.

”Kollegoiden tuki ja heidän kanssaan keskustelut ovat voimaannuttavia”, kommentoi toinen luottamusmies.

Kyselystä voidaan vetää myös johtopäätös, että luottamusmiehet kaipaavat enemmän tietoa ja yhteydenpitokanavia. ”Selkokielisiä ohjeistuksia sähköpostiini, mieluimmin jo ennen kuin lait ja tessit tulevat voimaan”, kaipaa yksi vastannut luottamusmies. Toinen vastaaja haluaa materiaalia eri kielillä. Useassa vastauksessa haluttiin tietopakettia työehtosopimusasioista, ettei aina tarvitsisi soittaa ja kysyä.

Luottamushenkilöiden omaa viestinnällistä verkostoitumista halutaan myös edistää. ”Sisäinen viestiryhmä luottamusmiehille ja alue-edustajille, esimerkiksi WhatsApp voisi olla hyvä”, kommentoi yksi vastaaja.

Koulutuksella vahvistetaan osaamista

Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 71 prosenttia oli osallistunut Rakennusliiton luottamushenkilökoulutuksiin. 29 prosenttia taasen ei.

Koulutuksen osallistumisen esteeksi usealla on akuutti koronatilanne, jossa lähikoulutukset on siirretty. Muiksi syiksi mainittiin työkiire useaan eri kertaan, se ettei ole kokenut koulutukselle tarvetta, oma laiskuus, koulutusta ei ole ollut lähellä, epäily ettei työnantaja maksa koulutuksen ajalta palkkaa ja se, ettei ole aiemmin kuulunut Rakennusliittoon.

Työehtosopimuksen koulutussopimuksemme mukaan kaikki luottamushenkilöt voivat kouluttautua palkalliset luottamustehtäväänsä. Rakennusliitto järjestää syksyllä taas lähikoulutuksia eri puolilla Suomea, jotta mahdollisimman moni pääsi helposti vahvistamaan omia taitojaan.

Verkosta virtaa

Lähikoulutuksen tueksi Rakennusliitto on kevään aikana vahvistanut sähköistä oppimista. Aiemmin lähinnä Vaikuttaja-koulutuksen välitehtävien lisäksi nyt on tarjolla verkossa koulutusta ammattiosastojen puheenjohtajille ja sihteereille. Elokuussa avataan yhteysmiesten kurssi sekä kaikille avoin taloustaidon koulutus. Alkusyksystä on luvassa Rakentajan rukkanen -mielenterveyden tietopaketti.

Kysyimme luottamusmiehiltä, millaista verkkokoulutusta he haluaisivat edunvalvonnan vahvistamiseksi. Moni koki, että ajankohtaiset päivitykset olisivat tärkeitä. ”Tietoa määräysten ja sopimusten muutoksista”, ”Uusista tes-asioista ja lakimuutoksista tietoa”, ”mitä rakentamisessa tapahtuu”, ”kaikkea ajankohtaista asioista, joita olisi helppo jakaa eteenpäin”, kommentoivat luottamusmiehet.

Osa uusista luottamusmiehistä kaipasi peruskurssia verkossa, koska koronakriisin vuoksi lähiopetukset keväältä peruttiin.

Tiedon lisäksi kaivattiin harjoituksia, kuinka neuvotella esimerkiksi työehtosopimukseen liittyvistä asioista. Yhtenä työvälineenä nostettiin esiin videopalaverit, jotka onnistuvat Teamsin, Zoomin ja Meetin palveluilla.

Itseoppimiseen kaivattiin tietopankkia, josta voisi hakea vastauksia rakennusalan kysymyksiin.