Takaisin

RAKAS parantaa rakennustyömaiden työelämätaitoja

Työelämätaidot, joita myös metataidoiksi nimitetään, ovat entistä tärkeämpiä työelämässä, myös rakennustyömailla. RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen -tutkimushankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaan työnjohtajien ja työntekijöiden työelämätaitoja ja niissä esiintyviä puutteita. Kartoituksen pohjalta kehitetään ja täydennetään opetustarjontaa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutasolla.

Hanke toteutetaan TTS Työtehoseuran, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se toteutetaan ajalla 2020-2022.

RAKAS on jatkoa Rakentaja-lehdenkin uutisoimalle Työtehoseuran ja Tampereen yliopiston Raksavirtaa-hankeelle, jossa pyrittiin tehostamaan korjaustyömaan toimintaa.

– Raksavirtaa-projektissa nousivat esiin tietyt metataidot, jotka koskevat kommunikaatiota, osaamisvajetta ja muun muassa digiosaamista, Työtehoseuran Rakentaminen ja puutarha -yksikön johtaja Kalle Laine kertoi haastattelussa viime vuoden lopulla.

Työn tuottavuus nousuun?

Pärjätäkseen nykyaikaisilla rakennustyömailla on työnjohtajien ja työntekijöiden oltava enenevässä määrin tiimipelaajia. Taustalla on yleinen työelämän muutos, jossa korostuu eri toimijoiden yhdessä tekeminen. Työnjohtajilla tulee olla taitoja hallita omaa työtään, kommunikoida monipuolisesti sekä taitoja johtaa ja hallita muutoksia. Myös työntekijät tarvitsevat enenevässä määrin saman kaltaisia taitoja.

Työntekijöiltä edellytetään enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omista, mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös rakennustyön onnistumiseen sekä alan yritysten tuottavuuteen.

– Jos alan perus- ja täydennyskoulutus eivät anna valmiuksia uusien työelämätaitojen hallitsemiseen, voi nykyinen työelämä olla liian kuormittavaa. Työhyvinvointi, työmotivaatio ja samalla työn laatu laskevat, tutkimuspäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta sanoo.

– Hankkeessa on jo laadittu rakennustyömaiden henkilöstön työelämätaitojen arviointimenettely, jota testataan yhdellä tamperelaisella työmaalla. Kevään aikana haastatellaan 5 työmaan työnjohtajia ja työntekijöitä ja samalla arvioidaan heidän työelämätaitojaan. Syksyllä kartoitetaan myös muutama työmaa pääkaupunkiseudulta, professori Arto Saari Tampereen yliopistosta kertoo.

RAKAS-hankkeen toteuttajat pilotoivat lopulta täydennyskoulutusehdotuksia osina omia koulutuksiaan.