Timo Mikkonen Caverionin yritysneuvoston puheenjohtajaksi - Rakennusliitto

Takaisin

Timo Mikkonen Caverionin yritysneuvoston puheenjohtajaksi

 

Timo Mikkonen
Timo Mikkonen

 

Rakennusliiton hallituksen jäsen, putkiasentaja (os. 390 pj.) Timo Mikkonen on valittu Caverionin eurooppalaisen yritysneuvoston (European Works Council, EWC) puheenjohtajaksi.

EWC:n työntekijäpuolta edustavat Suomessa usein luottamusmiehet tai heihin rinnastettavat henkilöstön edustajat, mutta perinne on erilainen eri maissa. Mikkonen on LVI-alan pääluottamusmies. Parhaimmillaan EWC mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työtään koskeviin päätöksiin ja kaikki hyötyvät vuoropuhelusta.

 

 Mitä hyötyä EWC-toiminnasta on työntekijöille?

  • Henkilöstö saa mahdollisuuden tasapuoliseen kohteluun ja kuulluksi tulemiseen myös silloin, kun omaa työtä koskevat päätökset tehdään toisessa maassa.
  • Vuorovaikutus eri maiden toimijoiden välillä auttaa ymmärtämään niin omaa yritystä kuin eri kulttuureille ominaista tapaa viestiä.

Mitä hyötyä EWC-toiminnasta on ammattiliitolle?

  • Monikansallisissa yrityksissä pyrkii muodostumaan yhteneviä käytäntöjä sille, millainen on pätevä kansainvälinen YT-menettelyiden käymistapa tai asiallinen työsopimuksen purkamismenettely. Näillä käytännöillä on suuri ennakkotapausarvo, jos EU:ssa päätetään säätää direktiivi vaikkapa YT-menettelyistä. EWC-edustajat ovat niitä edelläkävijöitä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisumalleihin nyt, kun ne ovat vielä muotoutumassa.

EWC:n toimintaa koskeva tietolähde: Teollisuuden Palkansaajat