Takaisin

Timo Mikkonen Caverionin yritysneuvoston puheenjohtajaksi

 

Timo Mikkonen
Timo Mikkonen

 

Rakennusliiton hallituksen jäsen, putkiasentaja (os. 390 pj.) Timo Mikkonen on valittu Caverionin eurooppalaisen yritysneuvoston (European Works Council, EWC) puheenjohtajaksi.

EWC:n työntekijäpuolta edustavat Suomessa usein luottamusmiehet tai heihin rinnastettavat henkilöstön edustajat, mutta perinne on erilainen eri maissa. Mikkonen on LVI-alan pääluottamusmies. Parhaimmillaan EWC mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen työtään koskeviin päätöksiin ja kaikki hyötyvät vuoropuhelusta.

 

 Mitä hyötyä EWC-toiminnasta on työntekijöille?

  • Henkilöstö saa mahdollisuuden tasapuoliseen kohteluun ja kuulluksi tulemiseen myös silloin, kun omaa työtä koskevat päätökset tehdään toisessa maassa.
  • Vuorovaikutus eri maiden toimijoiden välillä auttaa ymmärtämään niin omaa yritystä kuin eri kulttuureille ominaista tapaa viestiä.

Mitä hyötyä EWC-toiminnasta on ammattiliitolle?

  • Monikansallisissa yrityksissä pyrkii muodostumaan yhteneviä käytäntöjä sille, millainen on pätevä kansainvälinen YT-menettelyiden käymistapa tai asiallinen työsopimuksen purkamismenettely. Näillä käytännöillä on suuri ennakkotapausarvo, jos EU:ssa päätetään säätää direktiivi vaikkapa YT-menettelyistä. EWC-edustajat ovat niitä edelläkävijöitä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisumalleihin nyt, kun ne ovat vielä muotoutumassa.

EWC:n toimintaa koskeva tietolähde: Teollisuuden Palkansaajat