Takaisin

Olympialaisten työmailla vakavia puutteita, BWI vaatii toimia Tokioon

 

Rakennus- ja puutyöväen kansainvälisen järjestön The Building and Woodworkers International BWI:n ja Japanin rakennustyöntekijöitä edustavan Zenkensoren –ammattiliiton yhteistyössä kokoama raportti paljastaa vakavia puutteita työturvallisuudessa ja työntekijöiden terveyden huomioimisessa Tokyon vuoden 2020 kesäolympialaisten rakennustyömailla.

BWI vaatii Kansainväliseltä Olympiakomitealta ja Tokyon olympialaisten ja paraolympialaisten järjestelykomitealta TOCOG:ilta nopeita toimenpiteitä ja vastuun kantamista rakennustyöntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suhteen.

Puutteet työmailla ovat erityisen räikeitä, kun huomioidaan, että kyseessä on Japanin kaltainen korkeasti kehittynyt maa, BWI toteaa. Lähes puolet työntekijöistä oli vailla virallisia työsopimuksia. Ylitöitä tehdään kohtuuttomasti, osa työntekijöistä oli mm. työskennellyt neljä viikkoa ilman yhtään vapaapäivää. Jotkut työntekijät olivat joutuneet hankkimaan itse työssä tarvitut suojaimet.

Raportti ”The dark side of the Tokyo 2020 Summer Olympics” on luettavissa BWI:n nettisivuilla.