Takaisin

Kesätyöntekijät tulevat – hyvä perehdytys opastaa työhön ja vahvistaa turvallisuusasennetta

Kesätyökauden kynnyksellä perehdyttämisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Työntekijöiden huolellinen perehdytys on tärkeää työuran pituudesta ja aiemmasta kokemuksesta riippumatta, mutta erityisen tärkeää se on nuorten, työuraansa aloittavien kohdalla. Perehdyttämisen myötä nuori saa valmiudet työskentelyyn työyhteisössä ja hänelle tarkoitetuissa tehtävissä. Samalla huolehditaan ennakoivasti työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Perehdyttäjän on hyvä suunnitella etukäteen kesätyöntekijän perehdyttämisohjelma ja tehdä perehdyttämisestä muistilista: mitkä asiat esitellään, missä vaiheessa ja kuka esittelyn suorittaa. Näin on helpompi varmistua siitä, että kaikki tarvittavat asiat tulevat käsiteltyä.

 

Perehdyttämisen tavoitteet

Hyvä perehdytys jakautuu perehdyttämiseen ja työnopastukseen.
– Perehdyttäminen tutustuttaa uuden tekijän työpaikan kulttuuriin ja käytäntöihin, ja työnopastus henkilökohtaisiin tehtäviin ja vastuisiin, kertoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Petri Pakkanen.

Pakkanen muistuttaa, että terveyden säilyttäminen on kaiken a ja o niin työssä kuin muussakin elämässä.
– Työssä omaksuttu hyvä turvallisuusasenne näkyy myös vapaa-ajalla.

Fyysisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisen ohella perehdyttäminen vaikuttaa myös työntekijän henkiseen hyvinvointiin. Perehdyttäminen auttaa nuoria saamaan hyvän otteen työelämästä, ja myönteiset ensikokemukset kantavat pitkälle.
– Hyvin suunniteltu ja toteutettu työnopastus ja perehdyttäminen vähentävät nuoren työntekijän henkistä kuormitusta. Kun hän tietää, mitä hänen työhönsä kuuluu, miten pitää toimia ja mitä häneltä odotetaan, pelko osaamisen puutteesta vähenee ja työskentely on sujuvampaa, lisää Pakkanen.

Erilaiset valmiudet syytä huomioida

Hyvän perehdyttämisen tunnusmerkeiksi Pakkanen mainitsee muun muassa oikean lähtötason huomioimisen, riittävän paneutumisen ja osaamisen varmistamisen.
– Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kautta töihin tulevalla nuorella voi olla äärimmäisen hyvät valmiudet työssä toimimiseen, mutta aina näin ei välttämättä ole. Työntekijöiden erilaiset valmiudet, turvallisuusosaaminen ja aiempi kokemus pitää huomioida perehdyttämisvaiheessa.

Kesätyökauteen valmistuville työnantajille Pakkasella on tarjota hyvä käytännön vinkki. Kesätyöntekijöille kannattaa järjestää ennakkoperehdytystilaisuus, jossa tulevilla työntekijöillä on mahdollisuus tutustua organisaatioon, sen toimintaan ja esimiehiin jo ennen varsinaisen työn alkamista.
– Tällainen tutustumistilaisuus vähentää jännitystä ja madaltaa kynnystä esimerkiksi kysymysten esittämiseen, kun kasvot, tehtävät ja paikat ovat tuttuja jo ennen ensimmäistä työpäivää ja varsinaisen työnopastuksen aloittamista.

Kuvat: Heikki Korhonen, Jukka Nissinen
Uutislähde: TTK

 

Maksuton KESÄDUUNARI-info neuvoo nuoria elokuun loppuun asti ennakoivasti sekä pulmatilanteissa.
Lisätietoa KESÄDUUNARI-infosta >>