Takaisin

Älä lahjoita rahaa valtiolle! – Tarkasta veroilmoituksesi

Juttua päivitetty 12.4.2019 täsmentämällä sähköisen muutoshakemuksen ohjeita.

Postista sinulle on tipahtanut tai kohta tipahtaa esitäytetty veroilmoitus vuodelta 2018. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty valmiiksi tiedot, jotka verottajalla on jo viran puolesta hallussaan.

Tarkasta ehdottomasti kaikki esitäytetyn lomakkeen tiedot. Mikäli sinulla on enemmän tuloja kuin lomakkeeseen on merkitty, niistä on syytä ilmoittaa. Muuten verottaja saattaa myöhemmin hakea omiaan korotusten kanssa.

Kaikkia vähennyksiä, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennyksiä on ehdottomasti vaadittava. Mikäli jotakin vähennystä ei vaadi, sitä ei myöskään verotuksessa hyväksensä saa.

Erityisalalla työskentelevät työntekijät, kuten esimerkiksi timpurit, muurarit ja rakennusmiehet, voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön perusteella (0,25 euroa/kilometri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden mukaan.

Kannattaa ottaa huomioon, että pääsääntöisesti yli kolmen vuoden työskentely samassa tai hyvin lähellä toisiaan olevissa kohteissa muodostaa varsinaisen työpaikan myös erityisalan työntekijöille.

Oman auton käyttö ei silloin ole enää itsestäänselvyys ja matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja. Oikeus ateriakorvausvähennykseen myös poistuu. Kolmen vuoden laskennan katkaisee vain yli kuuden kuukauden poissaolo työkohteesta, jonka aikana tehdään ainakin päivä töitä muualla.

Ateriakorvaus ei tule automaattisesti

Erityisalan työntekijälle myönnetään tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen (10,50 euroa vuonna 2018) suuruinen vähennys työpäivää kohden, jos työntekijällä ei ole varsinaista työpaikkaa ja työnantaja ei ole järjestänyt tai kustantanut työpaikkaruokailua. Pitkiltä työpäiviltä voi hakea kaksinkertaista ateriakorvausvähennystä. Työpäivän on oltava ruokatauot huomioon ottaen (2 x puoli tuntia) yli 11 tuntinen. Matkustusaikaa ei lueta tähän aikaan mukaan.

Tilapäisissä reissuhommissa olevat voivat hakea suurempaakin tulonhankkimisvähennystä, mikäli työnantaja ei ole maksanut päivärahaa. Tätäkin kannattaa hakea, vaikka vaatimuksen läpimeno saattaa olla takkuista. Se voi kuitenkin onnistua, jos pystyy uskottavasti perustelemaan, mistä lisääntyneitä elantokustannuksia on syntynyt.

Työkalujen hankkimisesta aiheutuneet kulut vähennetään tulonhankkimiskuluna joko siten, että vähennys suoritetaan ostettujen työkalujen kuittien perusteella tai vähentämällä suoraan se sama summa, jonka työnantaja on maksanut korvausta omien työkalujen käytöstä. Tätä jälkimmäistä menettelyä eivät valitettavasti kaikki verotoimistot hyväksy.

 

Muutosvaatimusten ilmoittamiselle voi hakea jatkoaikaa

Tänä vuonna verottajalle voi ilmoittaa vähennykset sähköisesti tai paperilla. Paperilla ilmoitettaessa eri vähennyksiin tarvitaan verottajan sivuilta tulostetut lomakkeet. Lomakkeita voi myös tilata verottajalta.

Erityisalan tulonhankkimiskuluna vähennettävät matkakulut voi edelleen vähentää paperisella muutosilmoituksella, joka löytyy verottajan sivulta numerolla 1 D.

Sähköinen ilmoitus on myös mahdollinen mutta haastavampi. Viimeisimmän verottajalta saadun tiedon mukaan sen voi tehdä seuraavan polun mukaisesti:

  • Vähennykset
  • > Matkakulut
  • >> Muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka
  • >>> Tilapäiset työmatkat ja erityisalan matkat

Jos vuoden aikana on ollut useita työkohteita, ne kaikki voi ilmoittaa painamalla

+Lisää uusi matkakulu

Tarvittaessa erityisalojen matkakuluihin on mahdollista lisätä liitetiedosto.

Reissumiesten normaaleja viikonloppumatkoja ei vähennetä tulonhankkimiskuluna vaan matkakuluina ja niitä koskee halvimman kulkuneuvon vaatimus, omavastuu sekä yläraja. Vähennys tehdään kohdassa

-Asunnon ja työpaikan välinen matka

Reissutyökomennuksen alkaessa ja päättyessä sekä esim. loman takia keskeytyessä matkakulut vähennetään taas tulonhankkimiskuluna kohdassa

  •    Muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka
  •    > Viikonloppumatkat kotiin

Jos sähköinen ilmoitus ei tahdo onnistua, paperinenkin siis edelleen käy. Joka tapauksessa kaikki sähköisesti ilmoitetut tiedot on syytä säilyttää myös paperilla.

Verottajan antamaa määräaikaa muutosilmoituksen tekemiseen pitää noudattaa. Lisäaikaa ilmoittamiselle saa, mutta sitä pitää pyytää ennen määräajan umpeutumista.

Kuitteja muutosilmoitukseen ei liitetä, mutta kuitit esimerkiksi ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on jälkeenpäin erittäin hankala selvittää ja muistaa.

Jos verotuksessa on epäselvyyksiä, kannattaa rohkeasti soittaa omaan verotoimistoon. Virkailijat auttavat aivan mielellään. Rakennusliiton jäsenet voivat kysyä verotukseen liittyviä asioita myös liiton toimitsijoilta. Sähköiseen ilmoittamiseen liittyvissä asioissa kannattaa kuitenkin olla aina ensin yhteydessä verotoimistoon.

Kyösti Suokas

Lisää ohjeita uudistuneisiin verokäytäntöihin ja veroilmoituksen täyttöön täällä >>