Veroilmoitus ja verovähennykset

Näin teet veroilmoituksen

  1. Teet muutosvaatimukset helpoimmin OmaVero-palvelussa. Kun hoidat veroasioita OmaVerossa, voit käyttää apunasi kuvallisia OmaVeron käyttöohjeita tai videoita. OmaVeron käyttöohjeet (linkki verottajan ohjeisiin). Ohjeisiin kannattaa tutustua ennen ilmoituksen jättämisen aikarajaa.
  2. Jos korjaat ilmoitusta, palautuksen perilläolon määräpäivä on vuonna 2020 joko 5.5., 12.5. tai 19.5. Päivän näkee omasta esitäytetystä veroilmoituksesta, OmaVero-palveluun kirjautumalla.
    Katso tästä vähennysoikeus eri vuosina.
  3. Säilytä itselläsi kaikki mahdolliset tositteet ja mieluiten myös kopiot lisäselvityslomakkeista siltä varalta, että verottaja palaa niihin myöhemmin. Esimerkiksi kuitit ostetuista työkaluista on säilytettävä kuusi vuotta. Samoin on kuusi vuotta pidettävä tallessa kirjanpitoa työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä. Jos tietoja ei säilytä, niitä on jälkeenpäin erittäin hankala selvittää ja muistaa.Rakennusliiton jäsenet saavat neuvoja työehtoasioiden palvelunumerosta 020 690 232 puhelinpalveluaikoina.
    • ********

Jos tulostat lomakkeita (linkit alla): Sekä 2- että 1-puolinen tulostus käy. Voit myös täyttää lomakkeet näytöllä ja tulostaa vasta sitten. Jokaisessa linkissä on lomake ja ohjeet paperisen lomakkeen täyttämiseen

1A Matkakulut

1B Matkakulut – Viikonloppumatkat

1C Matkakulut – matkat toissijaiselle työpaikalle

1D Matkakulut erityisalat esim. rakennus-, maanrakennus- tai metsäala

50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset ateriakorvaus,työkalut jne.

Alla olevia lomakkeita voi käyttää vain omana kirjanpitoapuna. Niitä ei missään nimessä toimiteta verottajalle.

********

Palkka- ja etuustiedot siirtyvät
automaattisesti tulorekisteriin

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena.

Työnantajat eivät enää ilmoita samaa palkkatietoa jokaiselle taholle erikseen, vaan he ilmoittavat maksamansa palkat sähköisesti tulorekisteriin. Tulorekisteri on myös työttömyyskassojen käytössä. Koska kaikkia työttömyyskassan tarvitsemia tietoja ei aina saada suoraan tulorekisteristä, on hyvä liittää palkkatodistus ja palkkalaskema päivärahahakemukseen mukaan. Näin päivärahan maksu sujuu nopeasti.

HUOM! Kannattaa käydä säännöllisesti tulorekisterissä katsomassa omia palkkatietoja, sillä vuosien päästä niitä voi olla vaikea oikaista, jos oikaisuun olisi tarvetta.

Tutustu tulorekisteriin Tulorekisteri.fi-palvelussa.

OmaVero-palvelussa voi asioida milloin tahansa

OmaVero-palveluun voit ilmoittaa milloin tahansa yleisimpiin verovähennyksiin oikeuttavia menoja, esimerkiksi kotitaloustyön ja työmatkojen kulut.

OmaVero-palvelun kautta voi myös tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa, täyttää henkilökohtaisen tai yrityksen veroilmoituksen, maksaa veroja, ilmoittaa tilinumeron ja katsoa omia tietoja.