Takaisin

Vaarannetaanko normitalkoilla työturvallisuus?

Norminpurkutalkoot on hyvä asia. On mukavaa, että pysäköintikiekon ei tarvitse enää olla virallisen minkälie-standardin mukainen tai että haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyyn ei tarvita jokaisen kotipihalle omaa jätteenkäsittelylaitosta. Mutta siinä vaiheessa, kun normien purku heikentää työntekijöiden turvallisuutta, ollaan menossa väärään suuntaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö ajaa nyt torninosturinkuljettajien ajopätevyyksiin merkittävää kevennystä. Tähän asti torninosturinkuljettajilta on edellytetty ammattitutkinnon osan suorittamista ja ammattipätevyyden osoittamista.  Jos STM saa tahtonsa läpi, alle 25 tonnimetriä nostavien pilkkinostureiden kanssa saisi pelata kuka vain –  työnantajan kirjoittamalla luvalla.
Mietitäänpä hetki. Ammattiin, jossa liikutellaan painavia kappaleita tiukoissakin paikoissa, muiden ihmisten yläpuolella, riittäisi tästä eteenpäin työnantajan kirjoittama lupalappu.
Ei siinä, ettenkö luottaisi rehellisiin yrittäjiin. Ongelma ovatkin ne muut. Viime viikkoina on ollut itse kullakin vaikeuksia luottaa pörssiyritysten omavalvontaan ja siihen, että yrittäjillä on aina kaikkien etu ja turvallisuus päällimmäisenä mielessä.
Myös EU-tasolla on kuultu kansan ääntä ja todettu, että normeissa ja byrokratiassa riittäisi purkamista. Meidän palkansaajien oma, Eurooppa-tason toimija EAY edellyttää, että kun normeja rukataan, työntekijöiden työturvallisuus tai asema ei saa heikentyä. Sen pitäisi olla itsestään selvää, mutta näin ei ole.
Rakkaat STM:n virkamiehet; otettaisiinko askel taaksepäin ja tarkasteltaisiin, onko rakennusalan työturvallisuus todella sillä tasolla, että sääntelyä kannattaa purkaa?

Johanna Hellsten
päätoimittaja