Takaisin

Torninostureiden tehotarkastus käynnistyy Uudellamaalla

 Rakennusliitto järjestää Uudellamaalla torninostureiden tehotarkastuksen 17.-18. lokakuuta 2018. Tarkastuskierroksilla halutaan kiinnittää huomio torninostureiden käytön, kuljettajien ja kaupunkilaisten turvallisuuteen.

– Kiire, tarkastamattomat torninosturit ja ylipitkiksi venyvät torninosturinkuljettajien työpäivät ovat turvallisuusriskejä, joista Rakennusliitossa ollaan huolissaan. Myös torninosturista pelastautumiseen tulisi kiinnittää nykyistä paremmin huomio, toteaa liiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.

Torninosturitarkastuksia ei saa laiminlyödä

Torninosturille pitää tehdä tarkastus sekä päivittäin, että viikoittain. Näillä tarkastuksilla varmistetaan torninosturin toimintakunto. Rakentamisen volyymin ollessa kova ja rakentamisen kireiden aikataulujen vuoksi torninostureilta edellytettävät päivittäinen ja viikoittainen tarkistus jäävät rakennustyömaalla monesti tekemättä. Luonnollisesti tarkastamaton tai puutteellisesti tarkistettu torninosturi voi olla työturvallisuuden kannalta vaarallinen rakennustyömaalla työskenteleville kuten myös sivullisille kaupunkilaisille.

Väsymys tuo omat vaaratekijänsä

Torninosturikuljettajat joutuvat työssään venymään hyvinkin pitkiin työpäiviin. Usealla torninosturikuljettajalla vuosittaiset ylityömäärät saattavat ylittyä. Väsyneenä torninosturin ajaminen on vaarallista, kun keskittyminen ei ole paras mahdollinen tuhansien kilojen painavien elementtien nostamiseen kaupunkimaisemassamme.

Hissi nopeuttaisi pelastautumista

Kaupunkirakentaminen tiivistyy ja rakennettavien talojen korkeus kasvaa. Tämän vuoksi myös torninosturista pelastautuminen pitäisi suunnitella rakennustyömaalla. Ikävä kyllä pelastussuunnitelmia tehdään harvoin ja vielä harvemmin pelastautumista torninosturista harjoitellaan rakennustyömaalla. Rakennusliitto onkin pitkään edellyttänyt tikkaiden sijaan torninosturin ensisijaiseksi nousutieksi hissiä ripeän pelastautumisen takaamiseksi.

Torninostureiden tarkastuskierros ulottuu tällä kertaa Uudenmaan alueelle.
– Uudellamaalla ja varsinkin pääkaupunkiseudulla rakennetaan nyt määrällisesti paljon uutta ja korjataan vanhaa rakennuskantaa. Kaupunkikuvassa ja taivaanrannassa näkyy paljon torninostureita nostotöissä. Tarkastukset ovat sen vuoksi paikallaan, toteaa Tapio Jääskeläinen.