Takaisin

Liittokokousvaaleista tuli yksinkertaisemmat

Rakennusliiton seuraavan liittokokouksen edustajat valitaan aikaisempaa yksinkertaisemmin ja helpommin. Rakennusliiton seuraava liittokokous pidetään  24.–26. toukokuuta 2019 Helsingissä Marina Congress Centerissä. Samassa yhteydessä järjestetään Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston kokous.

Rakennusliitto lähtee liittokokoukseen tunnuksella ”TYÖTÄ ja TURVAA”.

– Merkittävimmät muutokset aikaisempaan liittokokouskäytäntöön verrattuna ovat, että nyt luovutaan valitsijayhdistyksistä ehdokasta asetettaessa. Samoin luovutaan vaaliliiton ehdokkaita koskevasta enimmäismäärästä. Muutoksilla pyritään ehdokasasettelun helpottamiseen entisestään, järjestöpäällikkö Jukka Asikainen sanoo.
Liittokokous on Rakennusliiton ylin päättävä elin. Se kokoontuu 4 vuoden välein. Kokousedustajat valitaan äänestämällä liittokokousvaaleissa.
Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen ja valtuuston. Liiton terävimpään kärkeen on tähän mennessä nostettu ehdolle nykyinen puheenjohtaja Matti Harjuniemi ja varapuheenjohtajaksi neuvottelupäällikkö Kimmo Palonen. Nykyinen varapuheenjohtaja Kyösti Suokas ei asetu enää ehdolle.
– Kutsu liittokokoukseen julkaistaan syyskuun puolivälissä ilmestyvässä Rakentaja-lehdessä. Ehdokasasettelu käynnistyy kutsun julkaisusta ja jatkuu sääntömääräisesti 3 kuukautta päättyen joulukuun puolivälissä, Asikainen kertoo.
Vaalit käydään helmi–maaliskuun taitteessa 2019. Äänioikeutettuja ovat kaikki ne jäsenet, joiden jäsenyys on alkanut vähintään 3 kuukautta ennen ensimmäistä vaalipäivää. Äänestää voi joko sähköisesti tai postitse.
Ehdokkaita liittokokoukseen voi asettaa ammattiosaston kokouksessa. Ehdokkaita voi olla useitakin. Sen lisäksi ehdokkaita voi asettaa yksittäinen ryhmä, johon kuuluu vähintään 5 jäsenmaksun maksanutta vaalikelpoista jäsentä.
Aluejärjestöt muodostavat vaalipiirit. Poikkeuksen tähän muodostaa Ahvenanmaalla toimiva Maarianhaminan ammattiosasto, joka muodostaa oman vaalipiirinsä. Kustakin 12 vaalipiiristä valitaan yksi edustaja 400 vaalipiirin alueella toimivan ammattiosaston henkilöjäsentä kohden. Tarkka edustajamäärä määräytyy 30.6.2018 jäsenmäärän perusteella.
Liittokokousedustien vaalien rinnalla käydään myös Rakennusalan työttömyyskassan edustajiston vaalit.
Liittokokoukseen valmistaudutaan myös luonnostelemalla kokoukselle asiakirjapohjaa, joka lähetetään jäsenyhdistyskäsittelyyn alkusyksystä. Lausuntoja luonnokseen pyydetään 24. helmikuuta mennessä. Samaan ajankohtaan päättyy myös sääntömääräisesti liittokokousaloitteiden jättöaika.