Takaisin

Rakentajien työssäjaksamista parannettava

Rakennusalan työntekijät joutuvat lopettamaan terveydellisistä syistä työnteon keskimäärin 58 -vuotiaana. Tilanne ei ole muuttunut viime vuosikymmeninä. Suomen eläkejärjestelmä kuitenkin edellyttää työskentelemistä entistä pitempään.

Eläkeuudistusta valmisteltaessa puhuttiin paljon toimenpiteistä, joilla tuetaan ikääntyvien ihmisten työssä jaksamista. Lain voimaan tulon jälkeen puheet loppuivat. Teot eivät ennättäneet koskaan alkaakaan.

Rakennusteollisuudessa on paljon työvaiheita, joissa koneilla voitaisiin korvata raskasta ihmistyötä. Materiaalien nostamiseen ja kuljettamiseen on kehitetty edullisia ja käyttökelpoisia laitteita, esimerkiksi työmaahissejä. Tekniikan hyödyntämisessä kuitenkin jatkuvasti pihistellään. Välittömin kustannusperustein raskaimpia työvaiheita teetetään edelleen ihmisillä koneiden sijasta. Työn tuottavuus ei näin kuitenkaan kasva.

Työntekijöiden fyysisen kuormituksen vähentäminen on jätetty työnantajien hyvän tahdon varaan, eikä juuri mitään tapahdu. Asiantilaa voidaan parantaa vain velvoittavalla lainsäädännöllä. Työturvallisuuslainsäädäntöön on pikaisesti lisättävä työnantajille vastuuta työntekijöiden työssä jaksamisesta. On kiellettävä säästösyistä tapahtuva työntekijöiden käyttö tavaroita rahtaavina kuormamuuleina.

 

Rakennusliiton 24. liittokokous

Kannanotto 26.5.2019