Takaisin

OHJEITA TYÖSULUN VARALLE

Päivitetty tilanne 9.5.2018 klo 17.00

Rakennusalalle syntyi sopu työehtosopimuksista – työsulku peruuntuu

Rakennusalalle syntyi sopu työehtosopimuksista – työsulku peruuntuu

 

********************

Rakennusteollisuus RT:n julistama työsulku alkaa erittäin todennäköisesti 10.5.2018. Viimeisimmissä neuvotteluissa työnantajat heikensivät aiempia palkkatarjouksiaan ja toivat pöytään uusia heikennysesityksiä.

Sulku on työnantajien työtaistelutoimenpide, ei Rakennusliiton. Liiton jäsenet voivat aivan hyvin työskennellä sulun aikana, jos työnantaja sen sallii. Liiton julistama ylityökielto on voimassa myös sulun aikana. Jäljempänä on ohjeita, miten toimia eri tilanteissa sulun aikana.

  1. Yrityksen tai työkohteen kaikki työt ovat pysähdyksissä

Luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai yhteysmies kerää kaikkien sulun takia työpäiviä menettäneiden Rakennusliiton jäsenten nimet, pankkitilitiedot ja menetettyjen työpäivien lukumäärän. Jos työmaalla ei ole työntekijöiden edustajaa, ilmoituksen voi tehdä Rakennusliiton aluetoimistoon.

  1. Yritys jatkaa töitä, mutta Rakennusliiton jäsenten työnteko kielletään

Tällaisessa tilanteessa menetellään kuten kohdassa 1., mutta lisäksi työnantajalta pitää pyytää kirjallinen todistus työnteon kieltämisestä ja sen perusteesta. Rakennusliitto pitää tätä menettelyä laittomana ja asia käsiteltäneen aikanaan tuomioistuimessa. Mikäli Rakennusliiton kanta voittaa, liiton jäsenyyden perusteella syrjityille tullaan mahdollisesti hakemaan lain mukaisia korvauksia, jotka voivat olla huomattavia. Oikeudenkäynti kestää vuosia ja voi edetä Eurooppa-tasolle. Tämän takia on tarpeen säilyttää tallessa kirjallinen näyttö siitä, mitä on tapahtunut, missä, milloin ja kenelle.

  1. Työnantaja kieltää järjestäytymättömän yrityksen palveluksessa olevan Rakennusliiton jäsenen työskentelyn, vaikka työt ovat muuten käynnissä

Tällainen menettely on laiton. Kieltävän henkilön nimi, tapahtumapaikka ja kellonaika pitää merkitä ylös. Tiedot voi toimittaa Rakennusliiton aluetoimistoon ja siellä asiasta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Syrjintärikokseen syyllistyneelle vaaditaan rangaistusta ja muita laissa määriteltyjä seuraamuksia.

  1. Liiton jäsenyys on tietosuojalain mukainen arkaluontoinen tieto, jota ei missään olosuhteissa saa levittää ulkopuolisten tietoon. Kukaan ei ole velvollinen kertomaan, onko liiton jäsen eikä luottamusmiesten missään tapauksessa pidä mennä kertomaan työnantajalle, ketkä yrityksen työntekijät ovat Rakennusliiton jäseniä. Mikäli tietosuoja-asioissa ilmenee lain vastaisia menettelyjä, nekin tullaan riihimään aikanaan käräjäsaleissa.