Takaisin

Työhön perehdytys rakennusalalla ontuu

Työsuojeluviranomainen on tehnyt viimeisen parin vuoden aikana noin 16 000 tarkastusta, joissa on selvitetty myös sitä, onko työtekijä perehdytetty työhön asianmukaisesti. Työsuojelutarkastajat löysivät huomautettavaa 2-3 prosentissa valvontakohteita.

– Mutta esimerkiksi rakennusalalla huomautettavaa löytyi lähes kaksi kertaa enemmän kuin muilla toimialoilla. Kuluvan vuoden aikana puutteita löytyi reilussa viidessä prosentissa tarkastettua työmaata, kertoo ylitarkastaja Lasse Kytömäki työsuojeluhallinnosta.

Työsuojeluviranomaisen tekemissä tapaturmatukinnoissa on käynyt ilmi, että joka kymmenennessä työhön perehdyttämisessä on ollut puutteita.

Kytömäki nostaa esiin erityisesti teollisuuden ja rakentamisen työpaikoilla perehdyttämisen laadun tärkeyden, sillä näillä toimialoilla tapaturmien tutkinnassa on havaittu perehdyttämisessä puutteita muita toimialoja enemmän.

Kuluvan vuoden aikana tarkastetuissa asbestipurkutyön kohteissa puutteita perehdyttämisessä on havaittu reilussa kolmessa prosentissa työmaatarkastuksia. -Työn vaarallisuuden vuoksi jokainen tapaus on liikaa. Luvanvaraisuuden lisäksi asbestipurkutyön tekeminen edellyttää työntekijältä ammattitutkintoa ja rekisteröintiä työsuojeluviranomaisen ylläpitämään pätevien työntekijöiden rekisteriin. Työnantajan on lisäksi varmistettava osaaminen työpaikkakohtaisella perehdyttämisellä siten, että purkutyö suoritetaan turvallisia työtapoja noudattaen, kertoo ylitarkastaja Kytömäki.

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat parasta ennakoivaa turvallisuustoimintaa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin.