Takaisin

Sähköliitto vaatii tutkintaa Olkiluodon sähkötöistä

Sähköliitto vaatii sähkötöitä valvovia viranomaisia pikaisesti selvittämään, onko Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla noudatettu sähköalan töitä koskevia vaatimuksia.

Sähköliitto on ajanut kanteella palkkasaatavia Olkiluodossa työskenteleville puolalaisille sähköasentajille. Työtuomioistuimen mukaan  työt kuuluvat sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piiriin.

-Merkittävää ja tyrmistyttävää lausunnossa on työnantajien vähättelevät ja suorastaan virheelliset näkemykset siitä, mikä on sähkötyötä. Olkiluotoon rakennetaan ydinvoimalaitosta, jonka sähkö- ja automaatiojärjestelmien tulisi olla huippuluokkaa. Myös sähkötyötä tekevien ammattitaitovaatimusten tulisi olla tavanomaista korkeammat, sanoo neuvottelupäällikkö Jari Ollila.

Ollila muistuttaa, että sähköasennusten tekeminen Suomessa vaatii ammattipätevyyden.

-Vain hyvin yksinkertaisia töitä on jätetty maallikon, eli ammattipätevyyttä vailla olevan tehtäväksi. Sähköasennusten itsenäinen tekeminen edellyttää jokaiselta asentajalta kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaista pätevyyttä.

-Työtuomioistuimen lausunnosta ilmenee sekä yritysten, että työnantajaliiton edustajien karkeasti virheellisiä, jopa lainvastaisia väitteitä siitä kuka voi tehdä sähkötyötä. Jos ydinvoimalaa Suomessa rakennetaan tällä asenteella, meidän pitää huolestua, päivittelee Sähköliiton puheenjohtaja, varatuomari Tero Heiniluoma.

Hän korostaa, että sähköasennukset kaapelinvedosta alkaen ovat luvanvaraista ja ammattipätevyyttä vaativaa työtä. Tällaisten väitteiden esittäminen herättää väistämättä vakavia kysymyksiä.

-Olen todella huolestunut, jos näin korkealla tasolla esitetään oikeudenkäynnissä lainvastaisia väitteitä sähköalan töistä.

-Meille on harvoin tullut vastaan näin pöyristyttäviä väitteitä ja virheellisiä käsityksiä, kuka sähkötöitä saa tehdä. Kyllä nämä perusasiat tunnetaan alan yrityksissä. On järkyttävää, että, Suomen suurimman ydinvoimalaitoksen rakentamisen yhteydessä joutuu kuulemaan tällaista. Eikö kaapelien vetäminen ja kytkeminen ole muka sähkötyötä, puhisee neuvottelupäällikkö Ollila.

Tero Heiniluoma toteaa huolestuneena, että valmisteilla olevan sähköturvallisuuslain valmisteluissa hissitöiden osalta ammattipätevyysvaatimuksista ollaan luopumassa.

-Myös hissien rakentaminen edellyttää sähköalan ammattitaitoa. Sähköisillä aloilla työskentelevien ammattipätevyyden omaavien työntekijöiden ammattitaito on korkeatasoista. Ammattitaito takaa kuluttajille ja teollisuudelle sen, että sähkön käyttö on turvallista ja tuotanto toimii moitteettomasti.