Takaisin

Rakentamissopimus tuo työpaikkoja vuosiksi eteenpäin

 

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi pitää valtion ja kuntien välistä ns. MAL -sopimusta varsin hyvänä. Tällä sopimuksella säädellään pääkaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä vuosina 2016-2019.

Harjuniemen mielestä sopimus tuo rakennusaloille melkoisesti työtä seuraaviksi 4-5 vuodeksi. ”Eikä vain pääkaupunkiseudulle vaan vaikutukset heijastuvat esim. elementti- ja rakennustuoteteollisuuteen ympäri maata”, korostaa Harjuniemi.

Toteutuessaan valtion ja kuntien välisen sopimuksen työllisyysvaikutukset olisivat arviolta ainakin 45 000 työpaikkaa vuosittain.

Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 9.6.2016. Kyseessä on aiesopimus, jonka mukaan 14 kunnan alueella pitäisi rakentaa vuosina 2016-2019 kaikkiaan 60 000 asuntoa.

Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Kauniaisiin tulisi rakentaa sopimuskaudella 46 000 asuntoa. Tästä Helsingin osuus on suurin 24 000 asuntoa, Espoon osuus 12 000, Vantaan 9 600 ja Kauniaisten 288 asuntoa.

Harjuniemen mukaan määrä on kohtuullisen hyvin linjassa Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n aikaisemmin tekemien laskelmien kanssa. ”Kyse on kuitenkin pitemmän aikavälin tavoitteista, ei vain seuraavasta 4-5 vuodesta. Rakentamista onkin jatkettava vähintään samantasoisena seuraavien 25 vuoden ajan”, korostaa Harjuniemi.

Valtion ja kuntien sopimuksessa vahvistetaan myös valtion osallistuminen Raide- Jokerin rakentamiseen 84 miljoonalla. Samoin mukana on Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen ja 15 miljoonaa valtion rahaa alueen pienempiin liikennehankkeisiin. Myös Pisara-radan kohtalo katsotaan uudelleen.

Harjuniemen mukaan rakentamiseen ja liikennehankkeisiin tarvittavan maan ja varojen käyttöä olisi valmisteltava pitkäjänteisesti ja parlamentaarisesti. ”Suuret rakentamis- ja infrahankkeet eivät voi olla lyhyitä, yksittäisiä kertaluokan pyrintöjä vaan niihin tarvitaan pitempi suunnitelma. Julkisen vallan ja toimijoiden on sitouduttava niihin pitemmäksi aikaa kuin yhdeksi vaalikaudeksi”, sanoo Harjuniemi.