Takaisin

Moni nuori mies ei huoli ansiosidonnaista päivärahaa

Monelta nuorelta mieheltä jää ansiosidonnainen päiväraha saamatta. Tämä vain sen takia, etteivät he liity työttömyyskassaan.Suurin osa työttömyyskassojen ulkopuolelle jäävistä hyötyisi halutessaan kassan jäsenyydestä. Nykyisin kassojen ulkopuolelle jää noin 15 % suomalaisista palkansaajista.

Uuden tutkimuksen mukaan 50-80% kassojen ulkopuolelle jäävistä voisi kuitenkin saada ansiosidonnaista ja hyötyä halutessaan kassan jäsenyydestä.

Asiaa tutkinut Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Terhi Maczulskij on selvittänyt, että kassojen ulkopuolelle jäävät ovat useimmin alle 24-vuotiaita pienituloisia ja epäsäännöllisissä työsuhteissa olevia miehiä, joiden työttömyysriski on suuri.

Maczulskij’in mukaan selvityksen tulos oli odotettu sikäli, että riskejä tyypillisesti kaihtavat, kuten kouluttautuneet, perheelliset naiset ottavat selvityksen mukaan varmimmin työttömyysvakuutuksen. Maczulskij selvitti, johtuuko haluttomuus liittyä kassaan siitä, että ansiopäivärahan edellytykset eivät täyttyisi. Tämä ei kuitenkaan näyttäisi pitävän paikkansa, sillä 50–80 prosenttia kassan ulkopuolelle jäävistä työskentelee keskimäärin ansiopäivärahaan oikeuttavan tuntimäärän viikossa.