Takaisin

Uudet talousennusteet lupaavat töitä rakentajille

Suomen talouden tärkein kasvutekijä on vakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan rakentamisen maltillinen kasvu, joka kiihtyy hieman vuosina 2016 ja 2017.

Vakuutusyhtiön ennusteen mukaan on suurelta osin kyse asuntorakentamisen elpymisestä. Myös maa- ja vesirakentaminen on kasvussa.

Ilmarisen ennusteen mukaan myös työllisyydessä on odotettavissa käänne parempaan. Työllisyys kasvaa lähivuosina hiukan ja samalla työttömyys kääntyy hitaaseen laskuun.

Rakennusalalla tämä näkyy jo nyt, sillä rakentajien työttömyys on vähentynyt viime vuodesta reilut kolme prosenttiyksikköä.

Ilmarisen mukaan rakentamiseen sijoitetut varat ovat lisääntyneet 12 % viime vuodesta.

Sen sijaan palkansaajien käteen jäävät tulot ovat Ilmarisen laskelmien mukaan vähenemässä. Tällä on tietysti kielteinen vaikutus ostovoimaan, jos hallitus ei tee veronalennuksia.

-Yritysten kasvunäkymät ovat tällä hetkellä paremmat kuin moneen vuoteen. Useiden vuosien heikko jakso on takanapäin. Vaikka nopeaa kasvua ei edelleenkään ole näköpiirissä, on vuosien 2012–2014 sitkeä taantuma kuitenkin loppumassa, arvioi Ilmarinen.