Takaisin

Talotekniikka-alan vuosilomakeskituntiansion korotusprosentti 0,43 %

 

Vuosiloma KTA saadaan kun lomanmääräytymisvuoden 1.4.2015 – 31.3.2016 työssäolon ajalta maksetut palkat jaetaan vastaavilla työtunneilla. Näin saadulla vuosiloma KTA:lla maksetaan ainoastaan lomapalkat työehtosopimuksen lomapäivien lukumäärää vastaavia kertoimia käyttäen.

Henkilökohtainen KTA saadaan kun vuosiloma KTA:ta korotetaan liittojen sopimalla ns. laahausprosentilla (0,43 %). Henkilökohtaisella KTA:lla maksetaan korvauspalkat kuten sairausajan palkka, arkipyhät ym. Molemmat KTA:t ovat voimassa koko lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016 – 31.3.2017.

KOROTTAMATTOMALLA VUOSILOMAPALKAT

KOROTETULLA MUUT KTA – PALKAT