Takaisin

Tampereelta lähti selvä viesti hallitukselle: PAKKOLAIT POIS PÖYDÄLTÄ

 

Tampereella koolla olleet sak:laiset luottamusmiehet lähettivät maan hallitukselle selvän viestin siitä, ettei ammattiyhdistysliike hyväksy pakkolakeja.

Tilaisuudessa arvioitiin, että hallitus pyrkii purkamaan koko sopimusjärjestelmän. Tähän eivät luottamusmiehet olleet valmiita.

Tampereen Puistotornin juhlasalissa järjestettävässä tapahtumassa yli 400 liittojen luottamusmiestä arvioi työmarkkinatilannetta ja hallituksen pakottavaa lainsäädäntöä.

Luottamusmiestapaaminen järjestettiin 23. tammikuuta, jolloin tuli kuluneeksi 76 vuotta tammikuun kihlauksesta. Työnantajat tunnustivat tammikuussa 1940 annetulla julkilausumalla ammattiliitot ja SAK:n neuvottelukumppanikseen.

Janne
Rakennusliiton valtuuston puheenjohtaja Jari Renlund ei uskonut pakkolakien lisäävän työllisyyttä.

Rakennusliiton valtuuston puheenjohtaja Jari Renlund kertoi tilaisuudessa, että rakentajien arvion mukaan hallituksen ehdottamat toimet ja pakkolait eivät lisää kilpailukykyä. – Niistä hyötyvät yritykset, jotka käyttävät aliurakoitsijoita ja ulkomaista työvoimaa.

Hallitus ehdottaa mm. lomien lyhennystä, palkatonta ensimmäistä sairauspäivää, koeaikojen pidennystä ja irtisanottujen takaisinottoajan lyhennystä. Näillä on tarkoitus saada aikaa suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantuminen. Talousasiantuntijat ovat kuitenkin hyvin epäileviä siitä, vaikuttavatko lait hallituksen toivomalla tavalla.

– Ammattiyhdistysliike ei ole yhteiskunnan saalistava häirikkö, ei demokraattisen päätännän vastavoima. Demokratiaan kuuluu oikeus sopia ja olla sopimatta. Sellainen yhteiskunta, joka kieltää tämän on tyystin toisenlainen ja sellaisiakin huonoja yhteiskuntia on, sanoi Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

– Meillä on oikeus sopia asioista, joista hallitus haluaa nyt tulla määräämään. Työnantajien EK on politisoinut asioita ja alkanut käyttää hallitusta tässä käsikassarana. Rakennusliitto ei tee työehtojen heikennyksiä, me menemme liittokierrokselle, jolle asetetaan tavoitteet ja neuvotellaan sopimukset.

Myös Metallin puheenjohtaja Riku Aalto korosti, että Suomea viedään sellaiseksi, että ”työnantajat ja porvarit päättävät ja palkansaajilla ei ole sananvaltaa”.

Julkisen alan työntekijöiden puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi, että kuntien työntekijöiltä on jo viety ”bonukset ja ikälisät pois”. – Ainoa bonus on vuosiloma, joka auttaa jaksamaan ja nyt sitäkin ollaan viemässä pois.

TEAM:n puheenjohtaja Heli Puura arvioi, etteivät pakkolait eivät mene lävitse tällaisena, niissä on niin paljon epäselvyyksiä.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly arvioi, että pakkolait saadaan pois vain neuvottelemalla. – Muuten lait ovat edessä tavalla tai toisella koko ajan. Me yritämme mennä eteenpäin ensi sijaisesti sopimalla.

Lylyn mukaan SAK haluaa pakkolait pois, ratkaisun paikallisesta sopimisesta ja askelmerkit siihen, miten liittokierros käydään normaalisti ilman uhkaa pakkolaeista.

SAK:n hallitus käsittelee neuvottelutilannetta heti maanantaiaamuna ja päättää lähteekö keskusjärjestö neuvottelemaan uudesta sopimuksesta. – Lähden siitä, että me haemme neuvotellen ratkaisua, koska työttömyys on suurta. Samoin sopimusyhteiskunnalle tarvitaan jatkoa, korosti Lyly.