Takaisin

Asuntoselvitys ennakoi hyvin töitä kasvukeskuksissa

Rakentajilla näyttäisi olevan hyvin töitä seuraavien 25 vuoden ajan, jos uuden asuntoselvityksen linjaukset toteutuvat. Sen mukaan 14 suurimmalle kaupunkiseudulle tarvitaan nimittäin 760 000 uutta asuntoa vuoteen 2040 mennessä.

Tämä merkitsee yhteensä noin kolmea miljoonaa työvuotta eli 120 000 miestyövuotta joka vuosi seuraavan 25 vuoden ajan. Sen lisäksi täytyy muistaa, että korjausrakentaminen työllistää nyt saman verran rakentajia kuin uudistuotanto.

Teknologian tutkimuskeskus VTT laskee ” Asuntotuotantotarve 2040 –tutkimuksessa”, että vuotuinen tarve on noin 30 000 uutta asuntoa. Tämä on jonkin verran enemmän kuin nyt toteutunut tuotanto. Selvityksessä on laskettu , miten paljon asuntoja ja minne tulisi tulevaisuudessa rakentaa.

Sen mukaan rakentaminen saattaa keskittyä vielä voimakkaammin suurimmille kaupunkiseuduille. Näitä ”suuria kaupunkiseutuja” on Suomessa kaikkiaan 14 kappaletta. Niiden osuus uudisrakentamisesta on jo nyt 90 % eikä se ole ainakaan vähenemässä.

Asuntotuotantotarpeen arvioinnissa väestö on sijoitettu eri alueille joko seutukohtaisen ennusteen mukaisesti tai olettaen väestön keskittyvän suurimmille kaupunkiseuduille samaa vauhtia kuin vuosina 2010–2014 tapahtui. Molemmissa vaihtoehdoissa suurten kaupunkiseutujen osuus sekä väestöstä että uusista asunnoista kasvaa ja muu Manner-Suomi menettää asukkaitaan.

Ennusteen mukaan Helsingin seutu tarvitsee 50 prosenttia, Tampereen seutu 40 ja Oulun seutu peräti 54 prosenttia lisää asuntoja niiden tämänhetkiseen asuntokantaan nähden..

Tilannetta voi muuttaa kuitenkin ratkaisevasti maahanmuutto, jonka on oletettu olevan viime vuosien tasolla. Jos viime syksynä alkanut turvapaikan hakijoiden tulva paisuu, voi asuntojen tarve kasvaa yli 800 000 asuntoon.

VTT:n Asuntotuotantotarve 2040 –tutkimuksen ovat tilanneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT, Suunnittelu- ja konsultointiryitykset SKOL, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kuntarahoitus ja Suomen Hypoteekkiyhdistys.

Asuntotuotantotarve 2040 –tutkimusraportti löytyy VTT:n sivuilta

Asuntotarveselvitys