Takaisin

Aluetoimitsijaa haetaan ensisijaisesti Vaasaan

Rakennusliitto on rakennusteollisuuden ammattilaisten ja alan ammattilaisiksi opiskelevien vahva SAK:lainen riippumaton ammattiliitto. Liitto on myös yhteiskunnallinen etujärjestö, joka vaikuttaa laillisen yritystoiminnan ja työn puolesta ympäri maata. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Jäseniä Rakennusliitossa on noin 87 000 ja liitolla on hieman yli 90 työntekijää, jotka työskentelevät keskustoimistossa Helsingissä ja aluetoimistoissa eri puolilla maata.

HAEMME ALUETOIMITSIJAA

Väli-Suomen toiminta-alueelle ensisijaisesti Vaasan aluetoimistoon

Aluetoimitsijan tehtäviä ovat työpaikkakäynnit, luottamushenkilöiden valintojen varmistaminen ja koulutus sekä yhteydenpito heihin, jäsenhankinta, edunvalvonta-asioiden hoitaminen ja valmistelu sekä jäsentilaisuuksien järjestely. Aluetoimitsija osallistuu myös yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Työssä tarvitaan neuvottelu- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn. Toimitsijan tulee osata ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Hänen on myös hallittava ammatillisen toiminnan edellyttämät sopimustoiminnan perusteet.
Hakijalle ovat eduksi rakennusteollisuuden työtehtävissä hankittu ammattikokemus sekä koulutus. Myös kielitaito (ruotsi ja englanti) ja ATK-taidot ovat eduksi valintaan. Lisäksi edellytämme hakijalta valmiutta siirtyä työskentelemään myös toiselle toimistopaikkakunnalle.

Rakennusliitolla on tarjottavanaan SAK:laisten ammattiliittojen tasoiset työsuhteen ehdot ja paljon palkitsevaa työtä alan ammattiliittotoiminnassa.
Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti perjantaihin 5.12.2014 mennessä  osoitteeseen kaisa.karvinen@vival.fi
Tiedusteluihin vastaa Väli-Suomen toiminta-alueen päällikkö Janne Kemppainen, puh. 050 501 3185  ja liittosihteeri/henkilöstöpäällikkö Rauno Kurki, puh. 050 520 3170.