Takaisin

Rakennusalan neuvottelutuloksesta päättävät hallitukset

Rakennusliitto ja työnantajia edustava Rakennusteollisuus saivat perjantai-iltana aikaan neuvottelutuloksen kaikista liittojen solmimista työehtosopimuksista. Sopimukset tulevat lopullisesti voimaan sen jälkeen, kun ne on hyväksytty molempien liittojen hallituksissa.

Palkankorotukset ovat vaatimatonta yleistä linjaa. Toukokuun alusta palkat nousevat 12 senttiä tunnilta ja kesäkuun 2015 alusta 0,4 %. Tämä sama korotuslinja oli sovittu aiemmin 95 %:lle suomalaisista palkansaajista keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksella. Rakennusliiton hallitus totesi jo ennen joulua tavoitteista päättäessään, että kovin suuriin irtiottoihin ei meilläkään ole nyt mahdollisuuksia.

Työehtosopimusten teksteihin saimme sen sijaan merkittäviä parannuksia. Tarkemmin niistä kerrotaan seuraavassa lehdessä ja liiton kotisivuilla heti sen jälkeen, kun sopimustekstit on lopullisesti hyväksytty. Joitakin on syytä mainita jo nyt.

Nollasopimusten käyttö lopetetaan Rakennusliiton sopimusaloilla. Jatkossa työntekijän työsopimus pitää laatia siten, että kuluvan ja seuraavan tilikauden työpäivät ja työtunnit ovat etukäteen tiedossa. Sopimuksia, joissa työaika on avoin jollakin vaihteluvälillä, ei enää voi käyttää.

Työajan lyhennys eli pekkaset korvataan 1.9.2014 lukien kaikilla liiton sopimusaloilla. Erityisesti muutamassa rakennustuoteteollisuuden yrityksessä keksitty idea lyhentää työviikkoa 2,5 tunnilla ja samalla poistaa työajan lyhennys ja siitä maksettava korvaus on jatkossa mahdoton.

Paikalliset sopimukset, jossa selvitykseksi lyhyestä sairauspoissaolosta riittää työntekijän oma ilmoitus, yleistyvät, ja toivottavasti kattavat pian ainakin koko järjestäytyneen yrityskentän. Liitot suosittelevat, että sairauspoissaolojen omailmoitusta koskeva paikallinen sopimus tehdään ja että sopimukseen sisällytetään myös ilmoitus sairastuneen lapsen takia tapahtuvasta poissaolosta.

Kulun seurannasta ja valvonnasta laadittiin yhteinen kannanotto. Tämä oli välttämätöntä, koska ensi heinäkuusta lukien kaikilla vähänkin suuremmilla rakennustyömailla tulee käyttöön sähköinen kulunvalvonta ja sen toteuttamisesta pitää liitoilla olla mahdollisimman yhtäläinen näkemys.

Ehdollisen irtisanomisen määräyksiä myös muutettiin. Kaikkia aloja tämä ei toki koske. Aiemmin ehdollinen irtisanominen on päättänyt työsuhteen, mikäli 90 päivän aikana ei uusia töitä ole löytynyt. Nyt tämä aika pitenee 180 päivään. Muutos antaa ehdollisesti irtisanotuille mahdollisuuden myös lainsäädännössä säädettyyn muutosturvaan.

Yhtä jos toista pienempää ja alakohtaista on myös sovittu, mutta niistä voi lukea seuraavasta Rakentajasta tai parin viikon kuluessa liiton kotisivuilta.

 

Kyösti Suokas

II puheenjohtaja