Takaisin

Kertamälli vaarantaa vanhempien työttömien toimeentulon

Ikääntyvien työttömien toimeentulo on SAK:n mukaan vaarantumassa, jos Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan esittämä uusi eläkemalli toteutuu.

Etlan uudessa eläkemallissa vaaditaan ”kertamälliä” eli eläkeiän nostamista 65 vuoteen sekä työttömyysputken ja osa-aikaeläkkeen poistamista. Näin voitaisiin Etlan laskelman mukaan pidetään työuria 10 kuukaudella eli kutakuinkin hallituksen ja järjestöjen sopiman tavoitteen mukaisesti.

Matti Vanhasen (kesk.) hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2009, että suomalaisten pitäisi siirtyä eläkkeelle keskimäärin 62,4 -vuotiaina vuoteen 2025 mennessä. Etla laskee, että nykyisillä säännöksillä eläkeikä nousee vain noin 61,5 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Sen takia tarvitaan ”kertamälli”.

SAK:n sosiaaliasioiden päällikkö Katja Veirto pitää uhkana, että malli vaarantaa ikääntyvien toimeentulon, kun he joutuisivat eläkkeen sijasta työttömyysturvalle.

Etlan tutkijat esittävät myös, että eläkeikä sidottaisiin elinajan odotteeseen. Sen mukaan jokaisella ikäluokalla olisi oma. Malliin on päädytty muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa.

Viimeksi viime viikolla Eläketurvakeskus kertoi, että asiat ovat menneet vapaaehtoisestikin ennakoitua parempaan suuntaan. Sen mukaan uudet väestö- ja työllisyysennusteet ovat aikaisempaa myönteisempiä.

– Ikääntyneiden ihmisten työllisyysasteet ovat nousseet. Väestöennusteen mukaan myös maahanmuutto lisääntyy, mikä vaikuttaa työikäisten määrää kasvattavasti, kertoi Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Ismo Risku.

Uudesta eläkemallista pitäisi päättää kaavaillun työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan ensi vuoden syksyyn mennessä.