Takaisin

Viron Korkein Oikeus: Rakentajille maksettava Suomen palkkoja

Viron korkein oikeus on antanut tuomion, jonka mukaan virolaisille rakentajille on maksettava Suomessa meidän työehtosopimuksemme mukaista palkkaa. Korkein oikeus tuomitsi virolaisten työnantajan maksamaan kahdelle virolaiselle rakentajalle roimat korvaukset alipalkkauksesta.

Kaksi virolaista rakentajaa työskenteli 1.7.2010 – 1.3. 2011 Suomessa ja heille maksettiin palkkaa 8 euroa tunnissa, ilmenee Viron korkeimman oikeuden ratkaisusta. Tämä on selvästi vähemmän kuin Suomessa voimassa oleva työehtosopimus määräsi. Yritys ei myöskään maksanut miehille korvausta tehdyistä ylitöistä.

Viron Korkein oikeus katsoi, että yrityksen on noudatettava Suomessa voimassa olevaa työehtosopimusta. Oikeudenkäynnin tuloksena työnantaja maksaa yhdelle työntekijälle menetystä palkkana 2726 euroa ja toiselle 4047euroa.

Viron Ammattiliittojen keskusjärjestön Tiia E.Tammelehen mukaan monille Suomeen lähetetyille maksetaan vähemmän palkkaa kuin pitäisi. Erityisesti rakentajille. Myös Tammelehe voitti pari vuotta sitten samantapaisen asian Viron käräjäoikeudessa.

Tammelehen mukaan Korkeimman oikeuden ratkaisemia tapauksia pidetään yleensä päätösten perusteena, kun olosuhteet ovat samat.

-Työnantajien olisi vihdoin ryhdyttävä noudattamaan näitä periaatteita, että kun me lähetämme virolaisen työntekijän Suomeen tai Ruotsiin, on noudatettava siellä vähimmäispalkan ehtoja, korosti Tammelehe.