Takaisin

Sakot räpsähtivät työtodistusta pihdanneelle

Sastamalainen maalausalan yrittäjä tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 20 päiväsakon eli 540 euron sakkoihin mm. työsopimuslakirikkomuksesta, kun työntekijä ei ollut pyynnöstään huolimatta saanut työtodistusta.

Työntekijän työsuhde oli päättynyt marraskuussa 2011. Tämän jälkeen hän ei ollut pyynnöstään huolimatta saanut työtodistusta. Hän kääntyi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen puoleen, joka lähetti työnantajalle kirjallisen kehotuksen hoitaa asia kuntoon lyhyessä määräajassa.

Työnantaja ei kuitenkaan antanut kehotuksen mukaista työtodistusta työsuojeluviranomaisen kehotuksesta huolimatta, joten työsuojeluviranomainen ilmoitti asian rikoksena poliisitutkintaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työntekijä tarvitsee työtodistusta ja palkkaselvityksiä esimerkiksi jouduttuaan työttömäksi. Jos niiden antaminen laiminlyödään, aiheutuu siitä monenlaista harmia mm. työttömyysturva-asioissa. Osassa tapauksista lienee kysymys unohduksesta taikka ajattelemattomuudesta, mutta sekaan sopii myös tapauksia, joissa työnantaja haluaa tehdä kiusaa taikka kostaa entiselle työntekijälleen.

Asia on tietysti erityisen ajankohtainen nyt, kun rakentajien työttömyys on kovaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimittaa säännönmukaisesti poliisitutkintaan tapaukset, joissa työnantajalle annettu kehotus ei tuota tulosta.