Facebook Twitter Gplus LinkedIn YouTube Google Maps E-mail RSS
RL Rakennusliitto Organisaatio ja hallinto

Organisaatio ja hallinto

Säännöt

Rakennusliitto ry:n ja Rakennusalan työttömyyskassan säännöt sekä ammattiosastojen mallisäännöt on hyväksytty vuoden 2011 liittokokouksessa. Säännöt

Toiminta

Hallitus

Rakennusliiton hallitus johtaa liiton toimintaa ja on päätösvaltainen kaikissa niissä asioissa, jotka eivät sääntöjen ja yhdistyslain mukaan kuulu liittovaltuuston tai liittokokouksen päätettäviin.

Tarvittaessa hallitus kutsuu koolle valtuuston ylimääräiseen kokoukseen.

Rakennusliiton hallituksen jäsenet

 

Liittokokous

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttää sääntömääräisesti neljän vuoden välein kokoontuva liittokokous. Edustajat liittokokoukseen valitaan suhteellisilla vaaleilla, yksi edustaja 400 vaalipiirin alueella toimivan osaston henkilöjäsentä kohden.

Rakennusliiton 23. liittokokous on Helsingissä Marina Congress Centerissä 22. – 24.5.2015.

Liittovaltuusto

Liittovaltuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävässä liittokokouksessa. Liittovaltuustolla on liittokokousten välisenä aikana ylin päätösvalta liiton asioissa lukuun ottamatta sääntöjen muutosta ja liiton purkamista, jotka vain liittokokous voi ratkaista.

Liittovaltuuston varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa.

Liittovaltuustoon kuuluvat liittokokouksessa valitut liittovaltuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä lisäksi 48 eri puolilta maata valittua varsinaista jäsentä ja lisäksi kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Rakennusliiton valtuuston puheenjohtajat ja jäsenet 2011-2015

 

Aluejärjestöt

Aluejärjestöt ovat ammattiosastojen rekisteröityjä yhteistoimintaelimiä ja samalla Rakennusliiton jäsenyhdistyksiä. Ylintä päätösvaltaa aluejärjestössä käyttää maalis-huhtikuussa kokoontuva edustajakokous. Edustajakokous valitsee hallituksen, joka voi keskuudestaan vielä valita juoksevia asioita hoitamaan työvaliokunnan.

 

Ammattiosastot

Rakennusliiton ammattiosastot ovat liiton jäsenyhdistyksiä. Osastot voivat olla paikallisia tai ammattialakohtaisia. Työntekijät kuuluvat ammattiosastonsa kautta Rakennusliittoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto muun muassa

  • valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja
    jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla;
  • toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi;
  • edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä
    kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä

Jäsenellä on oikeus osallistua oman ammattiosastonsa kokouksiin ja toimintaan. Rakennusliiton ammattiosastot >>

Organisaatiotyöryhmän raportti

Organisaatiotyöryhmän väliraportti oli keskustelun keskiössä syyskuun 2012 ammattiosastotapaamisissa. Organisaatiotyöryhmä on Rakennusliiton hallituksen nimeämä. Rakennusliiton aluejärjestöt ja ammattiosastot ovat käsitelleet organisaatiouudistusta väliraportin pohjalta ja antaneet siitä lausuntoja työryhmälle. Saadut kommentit on julkaistu toiminta-aluekohtaisina yhteenvetoina täällä.

Etelä-Suomen toiminta-alueen kommentit (Uusimaa)

 

Itä-Suomen toiminta-alueen kommentit (Itä-Suomi, Kymi)

 

Länsi-Suomen toiminta-alueen kommentit (Häme, Satakunta, Turku)

 

 

Pohjois-Suomen toiminta-alueen kommentit (Kainuu, Lappi, Oulu)

 

Väli-Suomen toiminta-alueen kommentit (Keski-Suomi, Pohjanmaa)

Rakennusliiton valtuusto käsitteli (15.2.2013) kenttäpalautteen pohjalta valmistellun organisaatiotyöryhmän yhteenvedon ja ammattiosastojen toimintaa koskevan toimenpide-ehdotusosuuden. Muilta osin keskustelua ja valmistelua jatketaan avoimesti. Organisaatiotyöryhmä jatkaa työtään ja valmistelee asioita eteenpäin.

Liiton valtuusto käsitteli organisaatiotyöryhmän yhteenvedon ja toimenpide-esitykset seuraavan kerran kokouksessaan 17.5.2013.

Tulosta