Takaisin

Vierailija: Tiellä tehtävän työn turvallisuus

Rakentaja-lehti 12.8.2021

Tiellä tehtävät työt on luokiteltu työturvallisuuslainsäädännössä töiksi, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Tiellä työtä tekevät joutuvat alttiiksi liikenteen aiheuttamille vaaroille ja aiheuttavat samalla vaaraa yleiselle liikenteelle. Liikenteen aiheuttamien vaarojen lisäksi tiellä tehtävään työhön liittyy monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä.

Työympäristöön sekä koneisiin ja laitteisiin liittyvien vaarojen tunnistaminen sekä niistä aiheutuvien riskien hallinta ovat avaimia turvalliseen työskentelyyn tiellä. Riskejä voidaan hallita esimerkiksi lainsäädännössä sekä Väyläviraston koulutuksissa ja ohjeistuksissa esitetyin keinoin.

Yksi perusta turvalliselle tiellä työskentelylle on ajantasainen, hyvä ohjeistus. Väylävirasto on koonnut kaikki tiellä tehtävään työhön liittyvän ohjeistukseen yhteen ohjesarjaan: Liikenne tietyömaalla. Ohjeet on tarkoitettu kaikille tienrakentamisen ja -kunnossapidon tahoille.

Tieturva-kurssien suorittaminen antaa valmiudet turvalliseen työskentelyyn tiealueella. Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät tiellä. Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu mm. työnjohtotehtävissä toimiville sekä työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaaville henkilöille.

Tieturva-kurssien avulla Väylävirasto varmistaa osaltaan, että tiellä työskentelevillä henkilöillä on riittävä tietämys tiellä tehtävän työn liikenne- ja työturvallisuusvaaroista sekä menetelmistä niiden hallitsemiseksi. Kurssit eivät kuitenkaan korvaa työnantajan vastuulla olevaa perehdytystä sekä työhön opastamista henkilön omiin työtehtäviin.

Liikenteen järjestelyt ovat merkittävä osa tiellä tehtävän työn turvallisuuden edellytyksiä. Järjestelyiden tärkein tehtävä on liikenteen varoittaminen ja ohjaaminen turvallisesti työmaan kohdalla. Tienpitäjän on kuitenkin aina otettava huomioon myös liikenteen sujuvuuteen liittyvät näkökohdat. Tiellä tehtävä työ ei saa tarpeettomasti haitata liikennettä esimerkiksi virheellisellä työn ajoittamisella tai niin, ettei ole otettu huomioon liikenteen vaatimaa liikennetilaa.

Liikenteen järjestelyihin vaikuttaa itse työkohteessa tehtävä työ: rakennusvaihe, työmenetelmä, työmaan vaatima materiaaliliikenne, varastointi, huolto, joiden huomioon ottaminen on yhtä välttämätöntä kuin yleisen liikenteen sujuminen. Hyvin toteutetuilla liikennejärjestelyillä voidaan vaikuttaa niin työtekijöiden kuin tienkäyttäjien turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen.

Päällystystyömaiden läheisyydessä täytyy olla tarkkaavainen, varovainen ja noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoitukset hyödyttävät autoilijoita ja muita tielläliikkujia ja työntekijöitä; osin niiden ansiosta tietä ei tarvitse sulkea päällystystöiden ajaksi, vaan toinen kaista voidaan pitää auki.

Tietyömaita lähestyvän tulee pitää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Ennakointi ja oikea tilannenopeus auttavat varautumaan erilaisiin tilanteisiin. Työmaa ohitetaan huolellisesti ja nopeusrajoituksia noudattaen. Vaikka päällystetyöt näyttäisivät valmiilta, kohteesta voi vielä puuttua esimerkiksi tiemerkintöjä, jolloin nopeusrajoitusten pitää edelleen olla alennettuja. Tiemerkintätyöt voivat valmistua vasta 2–3 viikkoa päällystystöiden jälkeen.

Tietyömaata ohitettaessa oikea ajonopeus on tärkeää; saattoautot edesauttavat turvallista liikkumista. Saattoauto noutaa sulkuaidalta ajoneuvojonot mukaansa ja opastaa ne työmaan ohi. Saattoauton tunnistaa varoitusvilkuista, ”saattoauto”-tekstin sisältävästä kilvestä ja muuttuvasta valotaulusta, jolla annetaan ohjeita tienkäyttäjille.

Muistetaanhan kaikki noudattaa nopeusrajoituksia, sekä muutoinkin huomioidaan tietyömaan liikennejärjestelyt. Me olemmekin ihan huomaamatta huolellisia, huomaavaisia kuljettajia! Turvallista matkantekoa.