Takaisin

Työsuhde pysyköön työsuhteena – ei kevytyrittämisenä

Rakentaja-lehti 16.12.2022

Olen viettänyt jälleen aikaa mielipuuhani parissa eli lukien Avin työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastusten pöytäkirjoja. Tällä kertaa paperipino on koskenut tarkastuksilla huomattuja ulkomaisia kevytyrittäjiä, joiden asema on todellisuudessa täyttänyt työsuhteen tunnusmerkit.

Kyseessä ovat siis ulkomailta työmaille tulleet rakentajat, jotka eivät muka ole työsuhteessa isäntäyritykseen, vaan jokainen on itsenäinen kevytyrittäjä. Heidän ”työnantajiaan” eivät luonnollisesti siis hetkauta työnantajan velvollisuudet eivätkä vastuutkaan. 

Todellisuudessa kyse on kuitenkin työsuhteista, sen toteavat Avin tarkastajatkin. Saman ovat huomanneet useat Rakennusliiton toimitsijat Etelä-Suomen työmailla. Ulkomaalaisista rakentajista on tehty kevytyrittäjiä pakolla, yllätyksenä tai hyväksikäyttäen heidän puutteellista kielitaitoaan tai tietämättömyyttään lain takaamista oikeuksista. 

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT ry ovat sopineet jo kevään tes-neuvotteluissa, että työmaiden työsuhteet pyritään rakentamaan nimenomaan työsuhteisiksi, sillä kevytyrittäjyyteen liittyy erilaisia ongelmia. Varsinkin kun kyseessä ovat haavoittuvassa asemassa olevat ulkomaiset työntekijät. Sovitusta huolimatta isojen järjestäytyneiden yritysten työmailla on tavattu runsaasti ulkomaisia kevytyrittäjiä. 

Mikä neuvoksi, kun edes järjestäytyneet toimijat eivät pysty takaamaan yhteisten pelisääntöjen noudattamista? Pitääkö valvontaa lisätä entisestään? Sellaista määrää ei Suomessa ole Rakennusliiton toimitsijoita tai Avin tarkastajia, että he ehtisivät perata jokaisen maamme työmaan läpi. 

Alipalkkauksesta on tehtävä rikos – sillä kyseessä todella on alipalkkaus, kun työsuhde naamioidaan yrittäjyydeksi ja maksetaan vähemmän kuin alan yleissitova tes määrää – ja taloudellisista sanktioista tehtävä niin kovia, että saatu hyöty suhteessa rangaistukseen supistuu. Tällä hetkellä hyväksikäyttö on kannattavaa. 

Myös alan järjestäytyneiden yritysten pitää ryhdistäytyä. ”En tiennyt” ei kelpaa syyksi sille, että kyseenalaisten toimintatapojen annetaan jatkua. Jos meidän toimitsijamme löytävät lyhyellä käynnillä jopa 50 ulkomaalaista kevytyrittäjää, ei se voi olla ylivoimaista rehellisesti toimivien pääurakoitsijoidenkaan johdolle. 

Päätoimittaja

Johanna Hellsten