Takaisin

Tästä alkaa keskustelu Rakennusliiton uudistamisesta

Rakentaja-lehti 17.6.2021

Muutosryhmä antoi väliraportin. Jäsenillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua liiton toimintaan, sanoo Rakennusliiton uuta organisaatiomallia valmistelevan Muutos 2023 -työryhmän puheenjohtaja Pete Risku.

Vuoden 2019 liittokokous velvoitti Rakennusliiton hallituksen valmistelemaan esityksen Rakennusliiton uudeksi jäsenlähtöiseksi organisaatiomalliksi. Hallitus perusti 16 jäsenestä koostuvan Muutos 2023 -työryhmän esitystä valmistelemaan. Työryhmä koottiin alueiden edustajista.

Miksi tarvitaan uusi organisaatiomalli? Helppo vastaus on, että nykyinen on 100 vuotta vanha ja syntynyt täysin toisenlaisen maailman haasteisiin. Toisaalta nuorien jäsenten arvomaailma on muuttunut. Aikaa ei haluta käyttää rutiinikokouksissa vaan mielekkään toiminnan parissa. Lyhyesti: Tavoitteena on vähemmän byrokratiaa ja enemmän toimintaa jäsenten puolesta.

Hallinnon pyörittämisestä mielekkääseen toimintaan

Työryhmässä varapuheenjohtajana ja sittemmin puheenjohtajana on toiminut raudoittaja Pete Risku, Skanska Talonrakennuksen alueyksikön pääluottamusmies Hämeestä. Hän esitteli työryhmän väliraportin toukokuussa kokoontuneelle Rakennusliiton ylimääräiselle liittokokoukselle.

– Tavoitteena työryhmällä on ollut helpottaa sääntömääräisyyden pinnettä, jota monissa osastoissa koetaan, Risku sanoo.

Risku huomauttaa, että usein osastojen kokouksissa työelämässä olevien jäsenten kannalta olennaiset asiat käsitellään vasta kokousjärjestyksen kohdassa ”muut esille tulevat asiat”. Aikaa käytetään rutiinien puimiseen, jäsenille merkityksellisten asioiden sijaan.

Myös jäsenten tasavertaisuudesta tulee ammattiliitossa huolehtia. Ei voi olla niin, että osa jäsenistä joutuu tekemään järjestötyötä omilla rahoillaan.

– Isojen ja pienien osastojen jäsenillä tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua liiton tapahtumiin. Pienellä osastolla ei rahat riitä välttämättä edes lähettää edustajia niihin, Risku sanoo.

Rakennusliiton jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa. Mitä itse pidät tärkeänä muutoksena tuo kehityksen kääntämiseksi?

– Liittoon liittyminen täyty tehdä helpommaksi monin tavoin, myös jäsenmaksun osalta. On myös tärkeää kertoa jäsenille, miksi liittoon kannattaa kuulua. TES on meidän päätuotteemme, mutta sitä ei aina ymmärretä, eikä se ole kovin helppo ”myytävä”. Ylipäätään olisi hyvä saada työmaiden sosiaalitiloihin keskustelua esimerkiksi työehdoista, ettei aina puhuttaisi vaikka lätkästä.

Mitä Muutos 2023 -työryhmän puheenjohtaja sitten pelkää, odottaa tai toivoo, kun ehdotuksesta alkaa jäsenkeskustelu?

– Pelkään suoraa tyrmäystä. Jokin tämän suuntainen muutos on joka tapauksessa väistämätön. Toivomuksena puolestaan se, että tästä alkaisi avoin ja hyvä keskustelu siitä, mitä kaikkea voidaan tehdä, jos sadat sääntömääräiset kokoukset poistuvat ja tilalle saadaan esityksessämme kuvattua vapaamuotoisempaa toimintaa.

Onko sinulle jo esitetty kysymyksiä Muutos 2023-ryhnän esityksestä?

– Minulta on kysytty, kuinka tämä vaikuttaa olemassa oleviin osastoihin. Olen vain todennut, että ei edes liittokokous voi esimerkiksi lopettaa toisen yhdistyksen toimintaa. Kaikki osastot tekevät päätöksensä itsenäisesti, Pete Risku muistuttaa.

Kuinka tästä eteenpäin?

Muutos 2023 -työryhmän esityksestä käydään laaja jäsenkeskustelu mm. syksyn aikana alueellisissa tilaisuuksissa. Muutostyöryhmä kehittää ehdotustaan kertyvän palautteen myötä.

Keskustelulle on hyvin aikaa, sillä asioista päättää keväällä 2023 kokoontuva Rakennusliiton 25. liittokokous.

Teksti: Janne Mäkinen