Takaisin

Pandemia lisää taloushuolia

Rakentaja-lehti 29.1.2021

Koronapandemia on heikentänyt monen rakentajan taloutta. Joka neljännen Rakennusliiton jäsenen tulot ovat laskeneet viime vuonna.

Rakentaja-lehden kyselytutkimuksen mukaan 66 prosentilla Rakennusliiton jäsenistä tulotaso pysyi vuonna 2020 ennallaan. Joka neljännen rakentajan tulot tippuivat vähintään 200 euroa kuukaudessa. Osittain koronapandemian takia, mutta myös rakennusalan suhdanteiden takia lähes 9 prosenttia kyselyyn vastanneista tienasi vuonna 2020 aikaisempaa paremmin.

Sähköpostikyselyyn vastasi lähes 1 100 jäsentä, joten tulotason muutoksia voidaan pitää tilastollisesti merkittävinä. Rakennuskassan työttömyysluvut ja jäsenmaksukertymät ovat linjassa gallup-tulosten kanssa.

Vähentyneitä tuloja paikattiin vähentämällä kulutusta. Eniten menot vähenivät liikenteen osalta. Kun työmatkat vähenevät, matkakulut pienenevät samalla. Seuraavaksi eniten menoja vähennettiin elintarvikkeiden ostamisessa sekä kulttuurin ja vapaa-ajan riennoista. Kolmas merkittävä menojen pienennys osui vaatteisiin ja jalkineisiin.

Kyselytutkimuksen pohjana käytettiin Tilastokeskuksen kotitalouksien kulutusmenojen tilastointijaottelua. Rakentaja-lehden kysely poikkesi ainoastaan Työkalut ja laitteet -menoluokan kohdalla, sillä osa Rakennusliiton jäsenistä hankkii ainakin osan käyttämistään työkaluista itse. Rakentajien menot vähenivät työkalujen osalta, mutta eivät niin selkeästi.

Sama meno vanhalla mestalla

Rakennusala ei romahtanut viime vuonna koronapandemian takia. Suurin osa työmaista pyöri normaalisti. Monen rakennusprojektin kesto on useamman vuoden mittainen, joten töitä tehdään urakan loppuun asti.

– Tulot paranivat edellisvuoteen verrattuna hyvän urakkatyömaan ansiosta. Pysyttiin kuitenkin normaalissa vuosittaisessa vaihteluhaarukassa. Työtilanne ollut koko ajan hyvä covid-tilanteesta huolimatta, eräs vastaajista totesi.

Jutun kommentit on kerätty kyselyn avovastauksista.

Infrarakentamisessa ja etenkin asfaltoinnissa näkyi sekä valtion lisäbudjetointi ja raaka-aineiden halpeneminen. Moni asfalttityöntekijä pystyi työskentelemään pitemmälle syksyyn edellisvuosiin verrattuna.

– Ennätysvuosi, teiden päällystystöitä oli ennätyspaljon. Asfalttialan hyvä työtilanne lisäsi työkauden pituutta.

– Ihmeen hyvä työtilanne ollut koko vuoden. Jos tulee luminen talvi, on auraushommia.

– Rautatiehommissa asiat ovat pysyneet ennallaan. Radat pitää olla aina kunnossa.

Remontointi lisääntyi selvästi

Toinen rakentajaryhmä, jolle pandemia on tuonut lisää töitä, ovat remontintekijät. Etätyöt ovat osaltaan aiheuttaneet sen, että koteja ja kesämökkejä remontoidaan aikaisempaa enemmän.

– Taloustilanne on jopa parantunut. Korjaus- ja saneerauspuoli on kasvattanut osuuttaan ainakin Itä-Suomen alueella, minkä takia myös omat tulot ovat nousseet kilpailun ja ammattitaidon kasvamisen seurauksena.

– Työtilausten määrä on kasvanut valtavasti, kun kuluttajat panostavat nyt kotiensa remontointiin.

– Meillä on työllisyys ollut hyvää koko vuoden, kiitos tuntityösopimusten. Toimistoremontteja on tehty koko vuosi, koska ihmiset ovat etätöissä. Hyödynsimme kuluttoman lyhennysvapaan asuntolainassa. Lapset harrastavat ja on muitakin kuluja. Jää rahaa elämiseen.

– Vaimon kanssa vuoroteltiin keväällä vanhimman lapsen ollessa etäkoulussa. Tulot putosivat hetkellisesti alemmas. Töitä on riittänyt, teen pääasiassa verokortilla yksityishenkilöille omakotitaloja anturasta viimeiseen listaan -periaatteella. Remonttien kyselijöitä on myös ollut. Vuosi 2021 on jo myyty täyteen. Kesällä jäi loma pitämättä, kun Kainuun rastiviikko ja FIN 5 -suunnistusviikot siirtyivät ensi vuoteen.

Remontoinnissa isommat kohteet ovat saattaneet myöhästyä, kun taloyhtiöiden vuosikokoukset ovat siirtyneet.

– Taloustilanteeseen vaikutti osittain koronapandemian aiheuttama heikentynyt työllisyystilanne remonttialalla, kun taloyhtiöt tai kotitaloudet siirtävät remontteja eteenpäin. Myös minut työllistäneillä yrityksillä meni suunnitelmat vähän uusiksi. Työn puolesta työtuloja oli hieman vähemmän, kuin odotin, mutta olin varautunut tähän etukäteen asennoitumalla laittamalla rahaa jonkun verran säästöön.

Rakentaminen työllistää muita aloja paremmin

Alanvaihtajillekin on riittänyt työkohteita.

– Olin ennen myyntitöissä ja ne menivät vituiksi koronan takia. Tulin takaisin rakennusalalle ja ei ole tarvinnut katua.

Työpaikan vaihtokin on saattanut onnistua.

– Vaihdoin työpaikkaa kesken pandemian ja tuloni ovat kasvaneet. Ilman koronaa tätä ei olisi tapahtunut.

– Aloitin armeijan heinäkuussa, mutta lomilla olen päässyt töihin. Töitä on niin paljon kuin kerkeää tekemään.

– Sain pienen palkankorotuksen. Ja töitä on ollut riittävästi.

Taudistakin voi selvitä vähäisin vaurioin.

– Sairastin koronan, mutta palkkatulot pysyivät ennallaan.

Rakentaja-lehden sivuille pääsee helposti, jos muistaa kehaista kustantajaa.

– Ei ole muuttunut millään tavalla. Täällä Lapissa on tapana mennä työmaa kerrallaan, lomautus voi tulla milloin vain. Niin on opittu säästämään vuoden puskurirahasto. Eikä sitä jää aivan tyhjän päälle, kun kuuluu Rakennusliittoon.

Jotkut ottivat varasuunnitelman käyttöön.

– Korona vauhditti opiskelemaan lähtöä, sillä työt näyttivät vähenevän vuoden loppua kohden, joten sen myötä vaikutti.

– Tulot eivät ole muuttuneet, mutta kulutusta olen vähentänyt ja laittanut mahdollisimman paljon säästöön. Ihan vain mahdollisten lomautusten takia. Aloitan myös koulun työn ohella ensi vuoden alussa. On ainakin jotain tekemistä, jos tulee lomautus tai irtisanomisia.

Työnantajat ovat lomauttaneet porukkaa, mutta ovi on käynyt myös toiseen suuntaan.

– Kesän jälkeen oli 2 kuukautta hiljaisempaa, eikä päässyt tekemään ylitöitä. Lomautuksilta säästyttiin, mutta lomia kehotettiin pitämään. Siinä mentiin hetki peruspalkalla.

– Syyskuussa alkoi lomautus, mutta joulukuun alussa pyydettiin takaisin töihin ja töitä näyttäisi olevan seuraaville vuosille ihan reilusti.

– Työtilanne on muuttunut paremmaksi. Tänä vuona ei ole ollut yhtään lomautusta. Aiempina vuosina ollut lyhyitä lomautuksia 1–2 per vuosi.

Elementtitehtailla näkyy ensimmäisenä rakentamisen väheneminen. Vielä ei olla siinä pisteessä.

– Rakennustuoteteollisuuden työntekijänä huomasin, että töitä kyllä riitti joulukuulle asti ja jatkunee helmi-maaliskuuhun, koska varastossa on vajausta.

Torninosturinkuljettaja näkee myös hyvin taloushorisonttiin.

– Ei muutosta edelliseen vuoteen. Yhden työmaan osalta kävi niin että sen aloitus lykkääntyi puolella vuodella, mutta henkilökohtaisiin tuloihini sillä ei ollut vaikutusta, koska hain muualle töihin. Pidemmällä aikavälillä vaikutuksia voi vielä tulla, koska torninosturikuskin työt ovat runkovaiheen aloituksesta kiinni. Projektien peruuntuminen ja lykkääntyminen vaikuttavat olennaisesti työtilanteeseen.

– Töitä on ollut putkiasentajalle. Yrityksen tilauskanta on huonontunut, mutta koko alalla pääkaupunkiseudulla on hyvin töitä.

Menoissa on tingitty

Pandemia on vaikuttanut myös menoihin.

– Tuli vähemmän kuluja, koska kaikki harrasteet ynnä muu vapaa-ajan toiminta loppui.

– Palkka on pysynyt samana. Olen saanut enemmän kulukorvauksia kuluneena vuonna, mikä on helpottanut taloudellista tilannetta. Mutta silti, nekin ovat vain aiheutuneista kuluista hyvitetty korvaus.

Paikkakuntaa vaihtamalla pystyy sääntelemään menoja.

– Tasaisesti mennään, kun on iso työmaa, joka kestää vielä vuoden 2021 lopulle. Isompi muutos oli muutto maalle, enemmän tilaa ja vähemmän kuluja. Pääkaupunkiseudulla vuokrataso alkaa olla jo yli perheellisen duunarin maksukyvyn.

Merkittävälle osalle rakentajia taloudelliset menetykset ovat olleet arkipäivää.

– Varokaranteeni tiputti tulojani hetkellisesti monella sadalla eurolla, sillä Kela on hidas maksamaan ansionmenetystäni tartuntatautirahana.

– Taloudellinen tilanteeni on muuttunut dramaattisesti. Jäin työttömäksi.

– Minut lomautettiin kesäkuussa koronan takia. Tulot tippuivat kerralla 1 100 euroa kuukaudessa. Pitää yrittää rimpuilla.

– Luottotiedot menivät ja ulosotto vei loput. Korona aiheutti äkillisen lomautuksen ja rahat eivät riittäneet edes vuokranmaksuun.

Vastaajista 41 prosenttia asui kahden huoltajan lapsiperheessä

– Vaimo on yrittäjä ja hänellä liiketoiminta meni niin vähäiseksi, että tämän vuoden tulot jäivät 100 euroon. Oma palkkani ei ole pienentynyt. Vaimo on ollut nyt yli vuoden työttömänä eikä tunnu työtä löytyvän.

Elämäntilanteen muutokset vaikeuttavat talousongelmia.

– Jäin alkuvuodesta työttömäksi ja palkan sijaan sain työttömyyspäivärahaa. Jouduin ottamaan pojan päiväkodista kotiin hoitoon ja silti maksamaan osan päivähoitomaksua sekä kotona syödyt ruuat ja muut menot. Tulin raskaaksi ja pitkään kestäneen työttömyyden takia äitiyspäivärahani on mitättömän pieni.

Lahjakortit on jo arvottu

Rakentajat ovat solidaarisia jopa alanvaihdon jälkeen.

– Vaikka kuulun Rakennusliittoon, työskentelen nykyään hoitoalalla ja tulotasoni on pysynyt ennallaan vakituisen työsuhteen vuoksi. En halua osallistua arvontaan, sillä jollakin muulla henkilöllä tai perheellä on varmaankin enemmän tarvetta 50 euron lahjakortille kuin minulla : )

Näiden reunaehtojen pohjalta taulukko-ohjelman satunnaislukugeneraattori arpoi lahjakortit Jari Karhulle, Stefan Koleville ja Minna Simoselle.

Teksti: Jukka Nissinen Kuvitus: Taïga Trilles