Takaisin

Mitä lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa?

Rakentaja-lehti 9.2.2024

Lomakorvaus estää ansiopäivärahan maksamisen määräajalle, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Miten ennen?

Viimeiset 10 vuotta lomakorvausta ei ole työsuhteen päättyessä jaksotettu. Lomakorvauksen jaksotus oli voimassa työttömyysturvassa vuoden 2012 loppuun saakka, jolloin se lakkautettiin. Tuolloin lakkautuksen syiksi todettiin, että lomakorvauksen jaksotus hidastaa hakemusten käsittelyä ja kohtelee epäoikeudenmukaisesti niitä työntekijöitä, jotka eivät ole voineet pitää vuosilomaansa itsestään riippumattomista syistä.

Mikä muuttui?

Osana Orpo-Purran hallituksen leikkauksia lomakorvauksen jaksotus palautettiin voimaan vuoden alusta lukien. Laki vahvistettiin joulukuussa.

Miten käytännössä vaikuttaa?

Työttömyyden alkaessa työttömyyskassa saa tulorekisteristä ja tarvittaessa työnantajalta selville maksetut työtulot sekä niiden lajit. Pitämättömät lomat maksetaan lomakorvauksena ulos. Jaksotuksen myötä kassa ikään kuin laittaa työttömän lomalle lomakorvausta vastaavaksi ajaksi.

Pitämättömät lomat siis viivästyttävät päivärahan maksun alkamista, niin monelta päivältä kuin niiden laskennallinen vaikutus on. Maksettua lomakorvausta verrataan maksettuun palkkaan siten, että lomakorvaus jaetaan päiväpalkalla. Työttömyysturvassa päiväpalkka määritelty siten, että kuukausipalkka jaetaan lukemalla 21,5. Tämä johtuu siitä, että päivärahaa maksetaan vain arkipäiviltä ja keskimäärin kuukaudessa on 21,5 arkipäivää.

Käytännössä esimerkiksi palkan oltua 3 000 euroa ja viimeisessä tilissä lomakorvausta on maksettu vastaavasti 3 000 euroa, on korvaukseton aika 21,5 eli pyöristettynä 21 päivää.  Mikäli päiväraha on samassa yhteydessä määritetty ja alkaa uusi päivärahaoikeus, asettaa kassa tämän ajan kuluttua omavastuun eli 7 korvauksetonta päivää lisää. Omavastuu ja lomakorvaus eivät kulu päällekkäin. Jos esimerkiksi työsuhde päättyy 31.1.2024, tulee tässä esimerkissä ensimmäinen työttömyyspäiväraha maksuun vasta 12.3.2024 lukien.

Pidennetyn omavastuun ja lomakorvauksen jaksotuksen yhdistelmä on taloudellisesti merkittävä heikennys työttömyyden alkuun. Työsuhteen päättyessä työttömäksi jäävän tulee käytännössä ajatella, että lomakorvaus tulee riittää normaaliin elämiseen ja laskuihin siihen saakka, kun päiväraha alkaa juosta.

Työttömyysturvalaissa määrätään, että lomakorvaus jaksotetaan aina kun yli 2 viikkoa kestävä kokoaikatyö päättyy. Jos työ on osa-aikatyötä tai kestää maksimissaan 2 kalenteriviikkoa, sovitellaan lomakorvaus maksupäiväperusteisesti muun palkan ohessa.

Odotettavissa on, että etenkin alkuun lomakorvauksen jaksotus viivästyttää ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyä työttömyyskassassa.

Teksti: Jere Ketola