Takaisin

Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen: Hallitus rankaisee syyttömiä 

Uusi hallitusohjelma herättää vakavan huolen palkansaajien asemasta. Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista ja heikentää työttömyysturvaa. Samalla se pyrkii monin tavoin heikentämään ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuutta puolustaa jäseniään.

– Hallitusohjelmaa kirjoitettaessa on kuultu herkällä korvalla työnantajien toiveita mutta unohdettu palkansaajat, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.

Lista hallitusohjelman perusoikeuksia rajoittavista esityksistä on pitkä: oikeutta poliittisiin lakkoihin ja tukilakkoihin tullaan ohjelman mukaan rajaamaan merkittävästi. Paikallista sopimista laajennetaan villeihin työnantajiin, ja sopimisoikeus annetaan liittoihin kuulumattomille ”luottamusvaltuutetuille”. Mikäli hallituksen toive täyttyy, riittää tulevaisuudessa työntekijän irtisanomisen perusteeksi tarkemmin määrittelemätön ”asiallinen syy”.

Hallitusohjelmassa esitetään myös 200 euron seuraamusmaksua laittomaksi todettuun lakkoon osallistuvalle työntekijälle. Alipalkkauksen kriminalisointia ei olla edistämässä.

– Jos siis työntekijä, jolle työnantaja on tietoisesti maksanut sopimukset alittavaa palkkaa, puolustaa oikeuksiaan laittomaksi katsotulla lakolla, koituu hänelle 200 euron seuraamusmaksu. Alipalkkaukseen syyllistynyt yrittäjä sen sijaan selviää teostaan ilman rangaistusta ja joutuu vain maksamaan anastamansa palkat työntekijöilleen, Palonen sanoo.

Työttömät hallituksen tähtäimessä 

Ammatillisen järjestäytymisen lisäksi hallitusohjelmassa lyödään kovalla kädellä työttömiä. Tällaisia toimia ovat mm. ansioturvan tason leikkaaminen jopa 25 prosentilla, työttömyysturvan työssäoloehdon tuplaaminen 12 kuukauteen, työttömyysturvan omavastuupäivien eli ns. syyttömän karenssin pidentäminen kahdella päivällä sekä työttömyysturvan lapsikorotusten lakkauttaminen.

– On härskiä samaan aikaan helpottaa irtisanomista ja heikentää merkittävästi työttömyysturvaa, arvioi Palonen.

Hallitusohjelmassa on myös lukuisia työttömien kannalta huolestuttavia kirjauksia, joiden lopullinen merkitys jää nähtäväksi. Mikäli yli 58-vuotiaiden ansioturvan pidempi kesto (500 päivää) lopetetaan, heikentää se merkittävästi satojen rakennusalan ikääntyneiden työttömien asemaa.