Takaisin

Mitä hallitusohjelma tarkoittaa rakentajan arjessa?

Hallitusohjelmassa suunnitellaan monenlaisia heikennyksiä palkansaajille ja työttömille. Tähän uutisen olemme koonneet työelämään liittyviä asioita, jotka vaikuttavat rakentajien arkeen. Muutoksia on kaavailtu myös muun muassa asumistukeen.

Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma hallituskaudelle. Siihen kirjatut asiat eivät välttämättä tule toteutumaan sellaisenaan. Toteutuvien muutosten aikataulu ja yksityiskohdat selviävät vasta myöhemmin. 

Sairauspoissaolojen palkallisuus 

Laajalti uutisoitu palkaton ensimmäisen sairauspoissaolopäivä ei muuttaisi rakentajien tilannetta. Kaikissa Rakennusliiton solmimissa työehtosopimuksissa on sovittu, että palkka maksetaan myös ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä, kun työsuhde on jatkunut 6 kuukautta. 

Irtisanomisen helpottaminen 

Hallitusohjelman mukaan työntekijän irtisanomiseen riittäisi jatkossa ”asiallinen syy”. Nykyisen lainsäädännön mukaan syyn on oltava ”asiallinen ja painava”, kun työsuhde irtisanotaan työntekijästä johtuvasta syystä. 

Määräaikaiset työsopimukset 

Hallitusohjelman mukaan vuoden määräaikainen työsopimus ei vaatisi erityistä perustetta. Nykyään määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy. 

Lomautus viikon ilmoitusajalla 

Lomautusilmoitusaika vaihtelee rakennusalan työehtosopimuksissa. Hallitusohjelman mukaan lomautusilmoitusaika lyhenisi yhteen viikkoon riippumatta työehtosopimuksen määräyksistä. 

Aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkautetaan 

Hallitusohjelman mukaan aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaajärjestelmä aiotaan lakkauttaa.  

Heikennykset työttömille 

Monien rakentajien elämään kuuluu työttömyysjaksoja. Hallitusohjelmassa on päätetty monista leikkauksista työttömyysturvaan. Ajantasaista lisätietoa työttömyysturvan muutoksista löydät A-kassan verkkosivuilla

Ansiosidonnaisen päivärahan määrän porrastaminen 

Hallitusohjelman mukaan ansiopäivärahan määrä laskisi 80 prosenttiin, kun työttömyyttä on kestänyt 2 kuukautta (8 viikkoa). Määrä laskisi 75 prosenttiin 8 kuukauden (34 viikon) työttömyyden jälkeen.​​​​​​​ 

Lapsikorotusten poistaminen 

Työttömyysetuuteen (sekä ansiopäivärahaan että Kelan maksamaan etuuteen) saa nykyään lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista. Hallitusohjelman mukaan lapsikorotusta ei maksettaisi jatkossa lainkaan. 

Muutoksen vaikutus työttömälle kuukaudessa: 
yksi lapsi: -147,21 €/kk 
kaksi lasta: -216,09 €/kk 
kolme lasta tai enemmän: -278,46 €/kk 

Omavastuupäivien määrän lisääminen 

Työttömyysetuutta aletaan maksaa 5 työpäivän omavastuuajan jälkeen. Jatkossa omavastuuaikaa ollaan pidentämässä 7 päivään. 

Työssäoloehdon pidentäminen 

Nyt 26 kalenteriviikkoa työtä oikeuttaa ansiopäivärahaan, hallitusohjelmassa vaatimus olisi jatkossa 52 viikkoa. 

Lomakorvauksen jaksotus 

Aiemmin poistettu lomakorvauksen jaksotus aiotaan ottaa uudelleen käyttöön. Jatkossa työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka montaa työpäivää maksettu lomakorvaus vastaa. 

Osa-aikatyötä tekevän suojaosan poistaminen 

Suojaosa on rahamäärä, jonka voi tienata ilman, että se vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Nykyisellään suojaosa on osa-aikatyössä enintään 300 euroa kuukaudessa eli tämän verran voi tienata ilman, että ansiopäivärahan määrä laskee. Hallitusohjelmassa suojaosa aiotaan poistaa kokonaan. 

Yli 58-vuotiaiden ansioturvan kesto 

Hallitusohjelmassa on sovittu myös, että työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista luovutaan. Nyt 58 vuotta täyttäneet voivat tietyissä tilanteissa saada ansiosidonnaista 500 päivältä 400 päivän sijaan. 

Paikallisen sopimisen laajentaminen 

Hallitusohjelman tavoitteena on laajentaa paikallinen sopiminen myös järjestäytymättömiin yrityksiin eli niihin yrityksiin, jotka eivät ole työnantajaliiton jäseniä. Lisäksi hallitus haluaa, että myös yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla voitaisiin poiketa työlainsäädännöstä, kun tällä hetkellä poikkeaminen vaatii työnantaja- ja työntekijäliittojen välisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. 

Lakko-oikeuden rajoittaminen 

Poliittista työtaisteluoikeutta ja tukilakkoja rajataan. Työntekijälle säädetään 200 euron seuraamusmaksu laittomaan lakkoon osallistumisesta. Muun muassa SAK toteaa tämän loukkaavan työntekijöiden perusoikeuksia.