Takaisin

Kannanotto työmatkakulujen kompensoimiseen

Erityisaloilla, kuten rakennusalalla, on mahdollista vähentää verotuksessa työmatkakuluja ilman omavastuuta ja ylärajaa verohallinnon vuosittain päättämän €/km (0,25) suuruinen summa. 

Mediatietojen mukaan hallitus suunnittelee helpottavansa kansalaisten työmatkailua ensisijaisesti mm. alentamalla työmatkavähennyksen omavastuuosuutta. Kyseinen muutos ei alenna lainkaan kymmenien tuhansien rakennustyöntekijöiden työmatkakustannusta. 

Rakennusliitto edellyttää, että tulevissa kompensaatiotoimissa huomioidaan myös erityisalojen työntekijät, joille oman auton käyttäminen työmatkoilla on yleensä täysin välttämätöntä. Rakentajien osalta mm. rakenteilla olevien kohteiden sijainnin, työaikojen sekä mukana kuljetettavien työkalujen takia. 

Tehokas keino oikeudenmukaiseen kompensaatioon on kilometrikohtaisen verovähennysoikeuden korottaminen.  

Rakennusliitto ry 16.2.2022