Takaisin

Omaehtoinen karanteeni ei toimi, työmaiden sosiaalitilat surkeassa kunnossa

Rakennusliitto ry on erittäin huolissaan koronatilanteesta rakennustyömailla. Altistumisia virukselle ja sairastumisia on tapahtunut useilla paikkakunnilla, erityisesti ulkomaalaisten komennustyöntekijöiden parissa. Tapahtumat koskevat yhteensä satoja työntekijöitä.

Rakennusliitto edellyttää kaikkien rakennusalan työntekijöiden terveyden kunnioittamista ja on kuukausien ajan vaatinut käytännön toimia turvallisuuden varmistamiseksi. THL antoi 30.6. suosituksen koronan vastaisista toimista rakennustyömailla. Juuri mikään THL:n suosituksista ei toteudu käytännössä.

Pahimmat epäkohdat liittyvät työmailla sosiaalitilojen puhtauteen sekä lähinnä ulkomaalaisten komennusmiesten omaehtoisen karanteenin toteutumiseen sekä asumisolosuhteisiin.

Jopa maan suurimpien rakennusyhtiöiden pääurakoimilla työmailla esiintyy välinpitämättömyyttä sosiaalitilojen hygienian suhteen. Jokaista asiallisesti asian hoitavaa työmaata kohti löytyy kaksi, joissa on räikeitä puutteita.

Rakennusalalla sovellettu omaehtoinen karanteeni maahantulon tai korona-altistuksen yhteydessä on osoittautunut kuolleeksi kirjaimeksi. Koska työntekijälle ei yleensä makseta palkkaa omaehtoisen karanteenin ajalta, ei köyhistä maista Suomeen tulevilla työntekijöillä ole mahdollisuutta karanteenin noudattamiseen. Samasta syystä töihin mennään jopa sairaana.

Komennusmiesten yhteismajoitus tarkoittaa, että yhden sairastuessa koko ryhmä pitäisi asettaa karanteeniin. Näin ei ole tapahtunut, vaan koko asia on jätetty työnantajiensa armoilla olevien työntekijöiden vastuulle.

Rakennusliiton vaatimukset:

1. Kaikkien rakennustyömaiden sosiaalitilat on siivottava vähintään kerran päivässä koronaviruksen ehkäisemisen kannalta hyväksyttävällä tavalla. Siisteysmääräys on osa rakennusalan yleissitovia työehtosopimuksia ja sitä tullaan valvomaan korostetusti.

2. Ulkomailta saapuville rakennustyöntekijöille on määrättävä 14 vuorokauden karanteeni, jona aikana he eivät saa käydä työmailla. Työn tilaajan on maksettava heille tältä ajalta palkka. Karanteenista voidaan vapauttaa vain Suomessa tehdyn koronatestin perusteella.

3. Komennustyöntekijöiden majoitusolosuhteet on järjestettävä turvallisiksi myös korona-aikana. Yhteismajoitus, jossa asuu useita henkilöitä yhdessä huoneessa, on kiellettävä.

4. Viranomaisten on lisättävä valvontaa niin työmailla kuin komennusmiesten asumisolosuhteiden osalta.

Rakennusliitto ry