Takaisin

SAK julkaisi ehdotuksia ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön estämiseksi

SAK julkaisi tänään 10 kohdan luettelon ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä estävistä muutosesityksistä viranomaiskäytäntöihin ja lainsäädäntöön.

Nykytilanteen ydinongelma on, että sijaiskärsijäksi joutuu uhri eli ulkomaalainen työntekijä itse, joka on vaarassa menettää oleskelulupansa ja joutua karkotetuksi. Sen sijaan rikkomuksiin syyllistyneen työnantajan riskit joutua vastuuseen ovat pieniä. Alipalkkaus on pahimmillaan erittäin tuottoisaa vilpilliselle työnantajalle, kiinnijäämisriski on pieni, seuraamukset ovat vähäiset tai olemattomat ja alipalkkaukseen perustuva ulkomaalaisten hyväksikäyttö voi jatkua ja toistua.

Kannanotossaan SAK vaatii muun muassa, että alipalkkaukseen ja muuhun työehtojen rikkomiseen puuttumista tehostetaan, tilaajan vastuuta alihankintaketjussa olevan työvoiman palkoista lisätään ja työntekijöille varmistetaan ihmisarvoiset työolot ja majoitus.

Lue SAK:n uutinen ja muutosesitykset